Regulace v poradenské praxi: Vázaný zástupce

Ve čtvrtém dílu seriálu o regulaci v poradenské praxi se zaměříme na poslední článek distribuce, a to vázaného zástupce. Vázaným zástupcem (VZ) je ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě zápisu vázaného zástupce do registru. Může jít jak o fyzickou, tak i právnickou osobu. V drtivé většině případů půjde dle současné terminologie o koncové poradce, podle nového zákona však raději...

Ve čtvrtém dílu seriálu o regulaci v poradenské praxi se zaměříme na poslední článek distribuce, a to vázaného zástupce.

Vázaným zástupcem (VZ) je ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě zápisu vázaného zástupce do registru. Může jít jak o fyzickou, tak i právnickou osobu. V drtivé většině případů půjde dle současné terminologie o koncové poradce, podle nového zákona však raději říkejme zprostředkovatele.

Zásadní změnou je, že vázaný zástupce může být smluvně napojen jen na jeden subjekt, a to buď na jednoho samostatného zprostředkovatele (SZ), nebo na jednoho poskytovatele a to vždy na základě písemné smlouvy. Pro stávající „poradce“ to znamená, že se musí rozhodnout, pro koho budou úvěry zprostředkovávat. V tomto článku se budeme zaměřovat především na vazbu k samostatnému zprostředkovateli.

regulace v praxi VZ obr 1VZ, který je právnickou osobou, může být zastoupen pouze pracovníkem, tj, osobou, která je s vázaným zástupcem v pracovněprávním vztahu anebo je členem statutárního orgánu nebo správní rady, nebo prokurista, pokud se přímo podílí na zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo je za zprostředkování spotřebitelského úvěru zodpovědný.

Vázaný zástupce musí splňovat velice podobné podmínky jako samostatný zprostředkovatel pro to, aby mohl být evidován v registru ČNB. Na rozdíl od Samostatného zprostředkovatele nemusí VZ žádat o registraci u ČNB, ale SZ nebo poskytovatel jej po splnění podmínek do registru nechá zapsat. VZ nemá do registru ČNB přístup.

Podmínky nutné pro zápis do registru ČNB

– VZ musí splňovat podmínky bezúhonnosti stejně jako SZ (viz informace v minulém článku) a je jedno, jestli je VZ fyzickou nebo právnickou osobou.

– VZ musí splňovat podmínky odbornosti stejně jako SZ (bližší informace ohledně odbornosti níže).

Další povinnosti VZ

– Na rozdíl od SZ nemusí mít VZ pojištění odpovědnosti, toto zastřešuje právě SZ se kterým má smlouvu.

– VZ musí dodržovat stejné podmínky komunikace se spotřebitelem jako SZ, ale nemusí k nim zpracovávat vnitřní předpisy, ty zpracovává SZ a jeho vázaný zástupce se jimi musí řídit.

– V oblasti komunikace se spotřebitelem je povinen nepoužívat nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace. Obsah komunikace musí být podán jasným, výstižným a zřetelným způsobem, musí být dostačující a nesmí zastírat, zlehčovat nebo zamlčovat důležité skutečnosti a informace, které by mohly ve spotřebiteli vyvolat klamné očekávání týkající se dostupnosti a nákladů úvěru. Veškerá komunikace musí být zaznamenána a SZ ji je povinen archivovat dle podmínek zákona (viz minulý článek).

– VZ nesmí pobírat zároveň odměnu od poskytovatele i od spotřebitele.

– VZ se musí řídit pokyny a vnitřními předpisy SZ ohledně poskytování rady nebo používání výrazu „nezávislý“. Také používání reklamy a reklamních nabídek musí být v souladu s interními předpisy SZ, který je zodpovědný za dodržování pravidel daných zákonem, mimo jiné jde o podmínky, které musí veškeré nabídky obsahovat včetně reprezentativního příkladu.

– Veškeré informační povinnosti, které má samostatný zprostředkovatel, přechází na VZ a to i ty, které na SZ přešly z poskytovatele. Typickým příkladem je povinnost náležitého vysvětlení předsmluvních informací (ESIP), které některé banky smluvně přenáší na SZ a potažmo na VZ.

Regulace tedy dopadá na VZ v podobném rozsahu jako na SZ, ale vázaný zástupce má jednu výraznou výhodu, nemusí zpracovávat udržovat a aktualizovat množství předpisů, nemusí poskytovat řadu reportů a nemusí komunikovat s dohledem.

Odborná způsobilost

SZ i VZ mají stejné podmínky pro splnění odborné způsobilosti. Jak jsme již v minulém článku uvedli, odborná způsobilost se skládá z všeobecných znalostí (dokládá se maturitním vysvědčením nebo dokladem o vyšším vzdělání) a odbornými znalostmi a dovednostmi, které se dokládají úspěšným složením zkoušek u akreditované osoby.

Akreditovaná osoba bude fyzická nebo právnická osoba, které na základě žádosti a splnění podmínek daných zákonem udělí ČNB akreditaci vykonávat odborné zkoušky. Odborné zkoušky provádí akreditovaná osoba na základě souboru zkouškových otázek, který připraví Česká národní banka ve spolupráci s Ministerstvem financí.

Zkoušky odborných znalostí a dovedností

Odborné znalosti a dovednosti se rozdělují na tři skupiny:

1) poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení

2) poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru

3) poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení

Skupina odbornosti 1) zahrnuje také skupinu odbornosti 2).

Zkoušky odborných znalostí a dovedností jsou rozdělené stejně. VZ si vybere, na kterou skupinu chce získat odbornost, a podle toho se přihlásí na zkoušky. Může se také přihlásit na kombinovanou zkoušku, která zahrnuje všechny skupiny odbornosti (doporučujeme).

Co všechno bude obsahovat zkouška pro získání odbornosti na zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení?

Níže je uveden přehled témat, která budou obsahovat zkoušky na zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení:

1) znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,

2) základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování trhu spotřebitelského úvěru na bydlení,

3) znalosti regulace trhu spotřebitelského úvěru na bydlení,

4) znalosti etických standardů trhu spotřebitelského úvěru na bydlení, pokud existují,

5) znalosti úvěrování a produktů spotřebitelského úvěru na bydlení,

6) znalosti doplňkových služeb souvisejících se spotřebitelským úvěrem na bydlení,

7) základní znalosti zásad procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele,

8) základní znalosti zásad postupu a způsobu oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot poskytnutých jako zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení,

9) znalosti trhu nemovitých věcí,

10) znalosti postupu při koupi nemovité věci,

11) základní znalosti uspořádání a fungování katastru nemovitostí a

12) schopnosti řádně produkty spotřebitelského úvěru spotřebiteli vysvětlit, provést základní analýzu produktů spotřebitelského úvěru a nabídnout spotřebiteli produkt, který vyhovuje jeho potřebám.

Na získání odbornosti (úspěšného složení zkoušek) má VZ čas 24 měsíců od účinnosti zákona, tj. do 30. 11. 2018.

Povinností na zprostředkovatele nový zákon přesunul více než dost. Pro někoho to bude náročné více, pro někoho méně. V každém případě se podmínky sjednotí a pro distribuci budou jednotné. Jestli je nastavení regulace nedostatečné, optimální nebo přehnané ukáže až čas.

Související články

Úvěrování, Výnosy

Čtyři otázky pro Jirku Pecha: Inflace v hlavní roli

Před pár dny nás z E15 oslovili s dotazy, jak se vyvíjí zájem o spořicí a jiné produkty, s jejichž pomocí se klienti snaží bojovat s inflací. O odpovědi neochudíme…

13. 5. 2022 2 minut čtení minut čtení

Úvěrování

Hypotéky skokem překonaly 5procentní hranici a nyní čekají na čtvrteční rozhodnutí ČNB (analýza Golem Finance)

Duben byl opět ve znamení růstu hypotečních sazeb. V uplynulém měsíci hypotéky zdražila skupina ČSOB, Oberbank, Fio banka, MONETA Money Bank, mBank, UniCredit Bank, Komerční banka, Raiffeisenbank a Česká spořitelna, přičemž některé…

3. 5. 2022 3 minut čtení minut čtení

Úvěrování

Propad hypoték, z dlouhodobého hlediska je trh nadprůměrný (analýza Golem Finance)

V březnu bylo podle čerstvých dat České bankovní asociace poskytnuto bankami (bez stavebních spořitelen) 7 800 hypotečních úvěrů, což znamená meziroční pokles o 51,9 %. Také celkový objem bankami sjednaných…

14. 4. 2022 3 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Články e-mailem každý pátek

Rádi vám předáme know-how. Nechte nám na sebe kontakt.