Pro klienty

Jednáte s finančním poradcem, na jehož dokumentech figuruje jméno Broker Trust? Máme pro vás dobrou zprávu. Jste v dobrých rukou.

Broker Trust od roku 2001 mění v Česku pohled na finanční poradenství. Vnímáme ho jako poctivé řemeslo. Zakládáme si na férových a jasných službách, které zlepšují finanční zdraví našich klientů.

Na této stránce najdete veškeré informace pro klienty, které potřebujete v souvislosti se službami našich spolupracujících finančních poradců znát.

Zákony České republiky dávají společnosti Broker Trust, a.s. povinnost seznámit své klienty a potenciální klienty s následujícími informacemi. Tyto povinnosti vyplývají zejména ze zákonů č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

Seznam institucí, jejichž finanční produkty Vám společnost Broker Trust, a.s. umožní zprostředkovat, naleznete zde, nebo na stránkách České národní banky zde.

Investiční služby

Broker Trust je na základě registrace a osvědčení vydaného Českou národní bankou registrovaným investičním zprostředkovatelem. Investiční služby jsou poskytovány prostřednictvím vázaných zástupců („VZ“). Seznam, všech VZ naleznete zde.

Broker Trust poskytuje klientům následující investiční služby týkající se především cenných papírů kolektivního investování a případně investičních cenných papírů:

  • přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů
  • investiční poradenství týkajících se investičních nástrojů.

Vázaní zástupci společnosti Broker Trust nejsou oprávněni poskytovat investiční služby prostřednictvím telefonu. Stejně tak Vám VZ nesmí nabízet služby partnerů, se kterými nemá Broker Trust uzavřenou smlouvu, a to ani jako „tipař“. Broker Trust v současné době zprostředkovává investiční nástroje následujících partnerů: Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., AVANT investiční společnost, a. s., BNP Paribas Investment Partners, CODYA investiční společnost, a. s., Colosseum, a. s., Conseq Investment Management, a. s., C-QUADRAT Investment AG, CYRRUS, a. s., EFEKTA obchodník s cennými papíry a. s., EKKA-Gold, s.r.o., Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s., IBIS InGold, a. s., INVESTIKA, investiční společnost, a. s., J&T BANKA, a. s., J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s., KK Investment Partners, a.s., Moventum, S.C.A., REDSIDE investiční společnost, a. s., Tesla Investiční společnost, a. s., UNIQA investiční společnost a. s., WOOD & Company Financial Services, a. s.

V případě pochybnosti, zda nabízený produkt spadá do portfolia společnosti Broker Trust se na nás neváhejte obrátit.

Pojištění

Broker Trust je na základě registrace a osvědčení vydaného Českou národní bankou registrovaným samostatným zprostředkovatelem dle zákona o distribuci pojištění a zajištění.

Broker Trust poskytuje klientům zprostředkování životního a neživotního pojištění prostřednictvím vázaných zástupců. Seznam všech vázaných zástupců naleznete zde.

Spotřebitelské úvěry

Broker Trust je na základě registrace a osvědčení vydaného Českou národní bankou registrovaným samostatným zprostředkovatelem.

Broker Trust poskytuje klientům zprostředkování spotřebitelských úvěrů prostřednictvím vázaných zástupců („VZ“), kteří jsou zapsání v registru České národní banky. Seznam, všech VZ naleznete zde.

VZ neposkytují klientovi radu, ale pouze zprostředkování.

Proto, aby poradci mohli v roli vázaného zástupce zprostředkovávat uvedené finanční produkty, musí mít s Broker Trustem uzavřenou smlouvu o spolupráci, musí splňovat všechny zákonné náležitosti (odbornou způsobilost a důvěryhodnost) a musí dodržovat vnitřní směrnice a etický kodex Broker Trustu.

Etický kodex a řešení stížností

Poradci spolupracující s Broker Trustem jsou při své činnosti vázáni etickým kodexem, jehož znění najdete zde.

Reklamace nebo stížnosti na činnost VZ je možné podat dle reklamačního řádu prostřednictvím e-mailu centrala@brokertrust.cz nebo zasláním v písemné podobě na adresu Hanusova 1411/18, 140 00 Praha 4.

Podání dle Zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů dle Pravidel zaslání oznámení a ochrany oznamovatele je možné podat prostřednictvím e-mailu oznameni@brokertrust.cz.

Kromě podání reklamace společnosti se v případě sporů, které se týkají spotřebitelských úvěrů, pojištění, nebo investic, můžete obracet na finančního arbitra. Finanční arbitr je orgán pro řešení všech těchto sporů na základě zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Finanční arbitr sídlí na adrese Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1. Více informací o činnosti Finančního arbitra je dostupných na www.finarbitr.cz/cs/.

Další možností je podání stížnosti u České národní banky, která je dohlíží na činnosti samostatného zprostředkovatele a investičního zprostředkovatele. Česká národní banka má sídlo na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Více informací zjistíte na www.cnb.cz.

Pokud došlo k uzavření smlouvy on-line, je možné využít speciální internetový portál pro řešení sporů on-line založený Evropskou komisí. Jedná se o internetovou stránku, díky které je možné podat stížnost on-line pomocí elektronického formuláře, a to i v češtině. Více informací najdete na www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

Podání reklamace nebrání obrátit se v případě stížnosti na soud.

Pobídky

Broker Trust, a. s. jako investiční zprostředkovatel, samostatný zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění a zajištění, samostatný zprostředkovatel dle zákona o doplňkovém penzijním spoření a samostatný zprostředkovatel spotřebitelských úvěrů má zavedena pravidla pro řízení střetů zájmů a pobídek.

Přehled přípustných pobídek v oblasti investic a doplňkového penzijního spoření, které jsou v souladu se zákonnou povinností poskytovat služby s odbornou péčí, jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka, najdete zde.

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů klientů Broker Trustu najdete zde.

Informace týkající se udržitelnosti

Informace o našich politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti najdete zde a informace o tom, proč nezohledňujeme nepříznivé dopady našeho poradenství na faktory udržitelnosti najdete zde.

Společnosti ve skupině

Dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, zveřejňujeme abecední výčet společností ve skupině: Able.cz, IČ: 24278815, AKROPOL nezávislé finanční poradenství a.s., IČ: 26101181, ANNOSON Properties, s.r.o, IČ: 27911284, Broker Trust, a.s., IČ: 26439719, BTrust Group, a.s., IČ: 14404478, CORNERSTONE Investment Services s.r.o., IČ: 2920786, CREAFIN, spol. s r.o., IČ: 25091981, Edward Asset Management, IČ: 19728549, Finance na míru, s.r.o., IČ: 29276187, GOFIS s.r.o., IČ: 01506927, GOLEM FINANCE s.r.o., IČ: 26880547, HYPO na míru, s.r.o., IČ: 05736501, Mindee app s.r.o., IČ: 06437877, mooy Btrust , IČ: 17806534, mooyBT alfa s.r.o., IČ: 19460694, mooyBT beta s.r.o., IČ: 19460988, mooyBT gama s.r.o., IČ: 19461275, mooyBT1 s.r.o., IČ: 19428413, Sophia Finance, s.r.o., IČ: 25604856, Sophia Kilcullen Limited, Reg. Č: 350084, VHI, s.r.o., IČ: 28435095, ZenX Capital, a.s., IČ: 09289127, ZenX Services, s.r.o., IČ: 24124770.

.