Dušan Šídlo radí: výluky, které byste měli znát!

V životním pojištění existuje řada výluk. Některé jsou natolik důležité, že by je měl znát každý finanční poradce. Pojistné podmínky, na které se v pojistných smlouvách odkazuje, mohou obsahovat ujednání omezující právo na pojistné plnění. Zejména se jedná o tzv. výluky z pojištění, tedy výslovně popsané situace, za kterých pojišťovně nevznikne povinnost pojistné plnění poskytnout: Výluka na zdravotní stav před...

V životním pojištění existuje řada výluk. Některé jsou natolik důležité, že by je měl znát každý finanční poradce.

Pojistné podmínky, na které se v pojistných smlouvách odkazuje, mohou obsahovat ujednání omezující právo na pojistné plnění. Zejména se jedná o tzv. výluky z pojištění, tedy výslovně popsané situace, za kterých pojišťovně nevznikne povinnost pojistné plnění poskytnout:

Výluka na zdravotní stav před počátkem pojištění

Mezi výluky pojišťovny do pojistných podmínek často zařazují i případy těch onemocnění pojištěného, která existovala (byla diagnostikována nebo léčena) v době jeho vstupu do pojištění, příp. v určité době před sjednáním pojištění.

Záludnost spočívá v tom, že uvedené výluky se vztahují jak na onemocnění, která pojištěný výslovně uvede ve zdravotním dotazníku, tak i na ta onemocnění, o kterých pojištěný při sjednání pojištění pojišťovnu neinformuje, a to i v případě, že vyplnění zdravotního dotazníku pojišťovnou není požadováno.

Pojišťovny výluku uplatňují i na příznaky nemocí, o kterých nemusel pojištěný ani vědět. Pokud tedy například máte cukrovku či její příznaky, uzavřete pojištění a v budoucnu se následkem zhoršení této nemoci stanete invalidní, některé pojišťovny vám odmítnou plnit s odkazem na výluku.

Nesourodé výluky (jiné pro hlavní pojištění, jiné pro připojištění)

Další záludností je to, že u daného produktu mohou být uplatněny různé výluky u stejného pojištění, například pojištění smrti. Mírné výluky pojišťovna aplikuje na takzvaný hlavní tarif, který není až tolik sjednávaný.

Výrazně přísnější výluky jsou použity u připojištění smrti, tzv. doplňkového tarifu životního pojištění. Zatímco v rámci hlavního tarifu jsou zahrnuty běžné výluky, u připojištění smrti je navíc vyloučeno například úmrtí v důsledku nemoci existující před počátkem pojištění, v důsledku sebevraždy (i po uplynutí určité doby od sjednání pojištění) či vybraných rizikových sportů a aktivit.

Jiná definice nemoci a úrazu

Nemoc a úraz podle lékaře ještě automaticky nemusí být nemocí či úrazem pro pojišťovnu. Pojišťovny tak často neplní za různé bolesti zad či výhřezy plotének, byť nastaly po úrazu.

Rovněž nemoc může být pojišťovnou definována jako „Změna fyzického zdravotního stavu, která objektivně přesahuje fyziologické normy klinického tělesného nálezu a tělesných funkcí, vykazuje změny mimo fyziologickou mez při vyšetření laboratorními nebo zobrazovacími metodami“.

Pojišťovna pak touto definicí vylučuje psychické nemoci a zdravotní obtíže, které nebyly zachytitelné laboratorními nebo zobrazovacími metodami. Zejména u pojištění invalidity platí, že by si měl pojištěný ověřit, zda se vztahuje i na psychické nemoci, které tvoří téměř pětinu všech invalidit. Přesto existují pojišťovny, které tyto nemoci vylučují.

Čekací doby

Mnozí klienti se domnívají, že jsou pojištěni dnem uzavření pojistné smlouvy. To je však omyl. V řadě případů pojištění zahrnuje tzv. čekací dobu, tedy dobu od počátku pojištění, po kterou nevzniká pojišťovně povinnost poskytnout pojistné plnění z událostí, jež by jinak byly pojistnými událostmi.

Bližší vymezení sjednané čekací doby (co se týče podmínek jejího vzniku a trvání) zpravidla obsahují pojistné podmínky. Rozdíl mezi čekací dobou a výlukou z pojištění přitom zjednodušeně řečeno spočívá v tom, že u výluky z pojištění nikdy nebude škodná událost pojistnou událostí, zatímco u čekací doby ano, ale až tehdy, pokud tato událost nastane po uplynutí čekací doby.

Tato doba může být dost dlouhá (dva až tři roky od uzavření pojištění). Pojišťovna například nemusí plnit za invaliditu nemocí do dvou let nebo za hospitalizaci v důsledku onemocnění páteře do tří let od počátku pojištění.

Uvedené výluky neznamenají, že životní pojištění nemá smysl. Jen naznačují, jak velké rozdíly mezi produkty existují. Vyplatí se proto pojištění pečlivě vybírat a případně se poradit se zkušeným finančním poradcem, který pomůže najít takové pojištění, které má výluk co nejméně a co nejkratší čekací doby pro vznik nároku na plnění.

Tyto a jiné výluky najdete v našich on-line metodikách. Rovněž pro vás na toto téma připravujeme speciální školení a semináře, na které se budete moci již brzy přihlásit.

Související články

Ostatní, Poradenství

Chytré nástroje jsou skvělé, ale i lidská podpora je nenahraditelná

Drahomír Najdenov si s sebou do Broker Trustu přinesl téměř tři desítky let zkušeností ze světa bank a pojišťoven. Nyní se stará o rozvoj vztahů s našimi partnery. „Tolik skloňované…

3. 12. 2021 6 minut čtení minut čtení

Ostatní, Poradenství

Kombinace zvýšení platu a příspěvku na penzi. To je pro firmy řešení, jak udržet zaměstnance

Inflace je v České republice nejvyšší za více jak deset let. Při rostoucích cenách téměř všeho je logické, že i zaměstnanci požadují zvýšení svých mezd. Firmy, které potřebují své klíčové…

12. 11. 2021 4 minut čtení minut čtení

Poradenství

4 menší + 1 velká chyba, kvůli kterým finanční poradci přicházejí o peníze

S finančními poradci se náš regionální ředitel Martin Kouřil potkává prakticky každý den. Vidí, jak se řadě firem i jednotlivcům v posledních letech mimořádně daří, ale pozoruje také časté chyby,…

15. 10. 2021 7 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Články e-mailem každý pátek

Rádi vám předáme know-how. Nechte nám na sebe kontakt.