Jaký smysl dnes mají státní dluhopisy?

Výnosy zejména státních dluhopisů se aktuálně pohybují poblíž svých historických minim.  To svědčí o vysokých cenách této investiční kategorie.  Perspektivy jejího dalšího růstu tak narážejí na logickou bariéru: ceny by podle ní mohly výrazně vzrůst pouze v případě, že by kupci státních dluhopisů byli ochotní za svoji půjčku státu nedostávat vůbec nic, případně za ni státu ještě...

Výnosy zejména státních dluhopisů se aktuálně pohybují poblíž svých historických minim.  To svědčí o vysokých cenách této investiční kategorie.  Perspektivy jejího dalšího růstu tak narážejí na logickou bariéru: ceny by podle ní mohly výrazně vzrůst pouze v případě, že by kupci státních dluhopisů byli ochotní za svoji půjčku státu nedostávat vůbec nic, případně za ni státu ještě platit.

To přináší otázku zejména pro konzervativní investory: Má smysl vkládat své peníze do konzervativních státních dluhopisů, nebo zvolit přinejmenším dočasně alternativy, mezi něž patří také spořicí účty či termínované vklady?

Následující tabulka s daty ukazuje čisté výnosy korunových dluhopisových fondů za posledních sedm let v porovnání s výnosem pevně úročeného produktu ING konto.

CSQ Invest
Bond Fund
NN Czech

Gov. Bond

KBC Renta

Czechrenta

JaT flexibilní

dluhopisový

ING

Konto

7 let 4,33 % 3,88 % 4,30 % 4,66 % 2,12 %
5let 3,31 % 3,41 % 4,27 % 3,94 % 1,20 %
3 roky 2,07 % 2,90 % 3,94 % 3,26 % 0,98 %
1 rok 0,57 % 2,15 % 3,39 % 1,81 % 0,65 %
YTD 0,07 % 0,49 % 1,13 % 0,43 % 0,41 %

Tab. 1: Výnosy vybraných dluhopisových fondů a výnosy ING konto (zdroj: Morningstar a NN)

S jedinou drobnou výjimkou dluhopisové fondy svoji úlohu zhodnocovat vložený kapitál nad úroky pevně úročených vkladů vždy splnily. Jak je to ale s perspektivou? Bude to platit i do budoucna a jaké je místo dluhopisů v portfoliích?  Stejné otázky jsme položili portfolio manažerům jednotlivých korunových dluhopisových fondů.

1) Jakou roli by podle Vás měly mít státní dluhopisy v současných portfoliích?

JaT flexibilní dluhopisový (JAT):  Státní dluhopisy hrají diverzifikační roli v portfoliu proti rizikovým aktivům.

CONSEQ Invest Dluhopisový fond (CSQ): Na současných extrémně nízkých výnosových úrovních mají „bezrizikové“ státní dluhopisy včetně těch českých v portfoliích ryze stabilizační úlohu. Určitě na ně není radno zcela zanevřít, nicméně je třeba si uvědomit, že jejich výnosový potenciál je v současnosti minimální. Jinak jsou na tom „rizikovější“ státní dluhopisy, zejména rozvíjejících se zemí.

NN Czech Bond (NN): Státní dluhopisy vždy hrály roli bezpečné investice a garance státu je brána jako nejvyšší možná. Z tohoto důvodu hrají státní dluhopisy významnou úlohu při skladbě portfolií.  Každý investor diverzifikuje své portfolio a v závislosti na averzi k riziku volí poměrnou část ve státních dluhopisech. Investoři nikdy neinvestují vše do nejrizikovějšího aktiva, část portfolia musí být stabilnější i za cenu nižšího výnosu. Tuto stabilní část tvoří právě státní dluhopisy.

Fidelity European High Yield Bond Fund (FID):  Je zcela pozoruhodné, kolik lidí již za posledních deset let odepsalo dluhopisy a kolik investorů příliš rychle prohlašuje třicetiletý býčí trh na trhu s dluhopisy za ukončený.  Kvalitní státní dluhopisy odvedly v průběhu poslední finanční krize skvělou práci co se týká vyhlazení extrémní volatility vládnoucí na akciovém trhu. To z našeho pohledu ještě zvýšilo důležitost diverzifikace a risk managementu v rámci jednotlivých portfolií.

2)  Proč by si měl v současné době někdo kupovat fond státních dluhopisů? (v kontextu nízkých výnosů do splatnosti, manažerských poplatků atd.)?

JaT flexibilní dluhopisový: Viz odpověď 1, tedy jako diverzifikaci v portfoliu, pokud nezvolí jiné diverzifikační alternativy (hotovost, podnikové dluhopisy).

CONSEQ Invest Dluhopisový fond: V tuto chvíli pouze jako super stabilizační prvek pro nepříznivá období na finančních trzích. V jednom z nich se ale třeba například nyní nacházíme, v těchto dnech je fond investující do nízkorizikových státních dluhopisů v zásadě nejlepším aktivem v portfoliu investora. Je dost možné, že nás čeká pokračující období zvýšené volatility na finančních trzích a v takovém případě je hodnota bezpečného aktiva o to vyšší.

Fidelity: Současné prostředí pomalého růstu ekonomik kombinovaného s nulovými úrokovými sazbami a nízkou inflací naznačuje, že bude i v budoucnu pro dluhopisy podporou.

3)      Jaké vidíte případné alternativy k fondům státních dluhopisů?

JaT flexibilní dluhopisový: Hotovost, podnikové dluhopisy kratších a středních splatností (a jejich fondy). Tyto alternativy momentálně před státními dluhopisy upřednostňuji.

CONSEQ Invest Dluhopisový fond: Jako první bych asi zmínil fondy investující do solidních funkčních nemovitostí, nabízejících stabilní příjem z nájmu a dále pak fondy firemních dluhopisů s omezenou durací. Pokud bychom si mohli dovolit posunout se k vyššímu riziku, pak bych zmínil dluhopisy rozvíjejících se zemí (my preferujeme vybrané trhy střední a východní Evropy), jež již několik měsíců pod prodejním tlakem mj. s ohledem na očekávané blížící se zvyšování úrokových sazeb Fedu či také rizikové firemní dluhopisy (spekulativní investiční stupeň).

NN Czech Bond: Alternativa k fondu státních dluhopisů závisí na ochotě investora podstoupit riziko. Nelze navrhnout jednu alternativu, protože podmínky se budou vždy lišit. Fondy mohou mít v různé míře zastoupeny korporátní dluhopisy s různým ratingem, akcie tuzemské nebo zahraniční, popřípadě komodity.

4) Proč by si měl případně investor zvolit Váš fond oproti konkurenci?

JaT flexibilní dluhopisový:  Fond nemá strategii omezenu na pouze státní dluhopisy (může investovat i do podnikových dluhopisů) a není vázán benchmarkem (tj. nemusí držet nějakou danou průměrnou splatnost portfolia). Je tedy „flexibilní“ v investiční strategii a v případě růstu úrokových sazeb (tj. nepříznivého prostředí pro dlouhé státní dluhopisy) může volit zajímavější investice.  Výkonnost od založení fondu (leden 2008) J&T Flexibilní dluhopisový je mezi nejlepšími korunovými konzervativními fondy v ČR a to jak absolutně, tak i v poměru výkon/riziko. Výnosnější, ale též rizikovější, alternativou k fondu J&T Flexibilní jsou fondy tzv. high yield podnikových dluhopisů J&T Money a J&T Bond, které rovněž v rámci segmentu Clear Deal v J&T BANCE nabízíme.

CONSEQ Invest Dluhopisový fond: Solidní výkonnost v delším horizontu. Nízká průměrná durace – tzn. v námi očekávaném prostředí postupného růstu požadovaných výnosů do splatnosti velmi omezený negativní dopad na ceny dluhopisů v portfoliu fondu. Vysoký podíl vybraných firemních dluhopisů jak domácích, tak zahraničních emitentů investičního a v menší míře též spekulativního ratingu – nabízejí výrazně vyšší výnosy do splatnosti. Konzistentní střednědobá investiční strategie, zkušený portfoliomanažerský tým.

NN Czech Bond NN (L) International Czech Bond je jedním ze základů českých portfolií již téměř 18 let. Celkový objem aktiv pod správou činil k 31. 8. 2015 více než 6,7 mld. Kč, což je důkazem toho, že si během let portfolio manažeři vysloužili vysokou důvěru ve své schopnosti fond kvalitně řídit. Přestože se na trhu potýkáme s aktuálním nízkým úrokovým prostředím, zaznamenal fond v posledních třech letech průměrné roční zhodnocení ve výši 2,61 % p.a. ( stav k 31.8. 2015). Fond je zaměřen primárně na české státní dluhopisy a je doplněn o dluhopisy firem podnikajících zejména v České republice. Díky tomuto investor de facto nepodstupuje měnové riziko. Více jak 70 % portfolia tvořily k 31.8. 2015 dluhopisy s vysokým ratingem AA, což poukazuje na nízké kreditní roziko. V protfoliu jsou zastoupeny dluhopisy obchodované na finančním trhu, což zaručuje vysokou míru likvidity i relevantní ocenění.

Fidelity:  Akcie a dluhopisy měly v posledním desetiletí ve skutečnosti podobnou výkonnost, které dluhopisy dosáhly za významně nižší volatility. Investor by ale měl zavnímat to, že výkonnost jednotlivých kategorií dluhopisů byla rozdílná. High yield korporátní dluhopisy získaly v tomto období průměrný roční výnos kolem osmi a půl procenta. Vysoké výnosy ale pochopitelně nejsou bez rizika. Korporátní dluhopisy s vysokým výnosem mohou svému majiteli přinést nižší volatilitu než akcie. Ta ale může být dvojnásobná oproti korporátním dluhopisům investičního stupně. Toho by si měl být investor plně vědom.

5)   Držíte vy sám nějaké fondy státních dluhopisů?

JaT flexibilní dluhopisový: Držím je v rámci pravidelného investování  Life Cycle fondu, kterého se účastním a kde je to součást strategie. Pro existující úspory preferuji jako konzervativní složku střednědobé podnikové dluhopisy a hotovost.

CONSEQ Invest Dluhopisový fond: Fondy státních dluhopisů ne, ale firemních dluhopisů a obligací zemí střední a východní Evropy, a to v rámci diverzifikovaného investičního portfolia.

Související články

Podcasty, Výnosy

BTčko #6: Není to jen o jedničkách a nulách. V investicích záleží na emocích

Když Viktor Hostinský mluví o investování s platformou Edward, přirovnává ji často k autopilotu v letadle. Ale jedním dechem dodává, že na dovolenou by také asi nikdo nechtěl letět bez…

27. 9. 2022 1 minut čtení minut čtení

Výnosy

Firmám klesají zisky. Zbavit se akcií, nebo navýšit pozice?

Akciový investor se stává v podstatě spoluvlastníkem firem, jejichž akcie drží. A každého majitele by mělo zajímat, jak se jeho společnosti daří. Ukazuje to i poměr mezi růstem tržeb, zisků…

23. 9. 2022 4 minut čtení minut čtení

Výnosy

Technická opora zafungovala (Videokomentář: Týden 36)

Indexy se odrazily zpět vzhůru. Co jsou aktuální držáky? Jaká byla makro data? A co na to všechno říká náš investiční analytik Václav Pech?

14. 9. 2022 1 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Články e-mailem každý pátek

Rádi vám předáme know-how. Nechte nám na sebe kontakt.