Investice do vína, umění nebo půdy. I to nabízejí fondy kvalifikovaných investorů

Česká ekonomika v posledních letech výrazně roste. Díky převisu nabídky na trhu práce se zvyšují mzdy. Posilování české koruny v reálu pro českého spotřebitele zlevňuje zboží ze zahraničí. Suma sumárum Češi mají více peněz a více si toho za ně koupí. Co ale s volnými financemi? Někteří z nás přebytky odkládají na horší časy, a to i prostřednictvím investic. Nejdostupnější forma je...

Česká ekonomika v posledních letech výrazně roste. Díky převisu nabídky na trhu práce se zvyšují mzdy. Posilování české koruny v reálu pro českého spotřebitele zlevňuje zboží ze zahraničí. Suma sumárum Češi mají více peněz a více si toho za ně koupí. Co ale s volnými financemi? Někteří z nás přebytky odkládají na horší časy, a to i prostřednictvím investic. Nejdostupnější forma je kolektivní investování do fondů. Vedle klasických otevřených podílových fondů, kde lze investovat od stokorunových částek, se v posledních letech pro mnohé otevírá i možnost investovat do fondů kvalifikovaných investorů (FKI), které bývaly výsadou jen pro určitou část veřejnosti.

Podle Asociace pro kapitálový trh ČR u nás tyto fondy spravují 125,7 miliardy korun, objem narostl meziročně o 29 miliard. Jak je to možné? Češi jsou stále více a více bohatí a v průběhu několika posledních let došlo také ke změně definice kvalifikovaného investora. Před rokem 2013 byl počet investorů v FKI omezen na maximálně sto. V roce 2013 došlo k novelizaci zákona o fondech kvalifikovaných investorů (ZISIF), kdy bylo zrušeno ustanovení o maximálním počtu investorů a zároveň se mohl stát kvalifikovaným investorem ten, kdo byl schopen vložit do fondu alespoň 125 000 EUR. V roce 2016 došlo k další novele ZISIF a minimální hranice se za určitých podmínek snížila na milion korun.

Touto změnou tak vznikl v České republice větší prostor pro různorodé typy FKI, které mají s výběrem investic volnější ruce než běžné fondy. K těmto typům investic patří například strategie hedge fondů, jejichž cílem je vydělávat za každého investičního počasí, nebo investice do půdního fondu, nemovitostí, vína, starožitností, uměleckých předmětů nebo třeba automobilových veteránů.

Stejné daně jako u otevřených fondů

FKI jsou po stránce zdanění na stejné úrovni jako klasické otevřené podílové fondy (daň 5 %), což je pro investory atraktivní, a to například v porovnání se svěřeneckými fondy. Zde je nutné zdůraznit, že tento článek je o FKI, které jsou nabízeny širšímu okruhu investorů a které nejsou uzavřené novým investorům. V současnosti totiž existuje několik developerských společností, které využily snížené daňové sazby a převedly své nemovitosti do uzavřených FKI, tj. nelze upsat jejich nové podílové listy či akcie.

Doplněk i základ portfolia

Pro bonitní investory můžeme chápat FKI buď jako doplněk jejich portfolia, nebo samotné jádro portfolia. Vše záleží na jejich vztahu k veličinám investičního trojúhelníku, tedy přístupu k riziku, výnosu a likviditě. FKI se liší od klasických podílových fondů, především co se týká flexibility investiční strategie. To neznamená, že každý FKI si může investovat, do čeho si zamane. Z pohledu regulace musí splňovat přísná kritéria, stejně jako jakýkoliv klasický otevřený podílový fond. Jediná výrazná změna je v možnosti určit si investiční strategii (FKI nejsou limitovány zákonem), kterou ovšem musí FKI stále dodržovat, a to pod neustálým dohledem depozitáře. Jestliže investor důvěřuje portfolio manažerovi FKI a zároveň investiční strategie fondu je plně v souladu s investičním profilem investora, opravdu je možné sestavit z jednotlivých FKI jádro svého portfolia.

Vzhledem k častému zaměření na alternativní typy aktiv může zase pro jiné konzervativnější investory představovat FKI jeden ze střípků pro diverzifikaci jejich portfolia dynamičtějším směrem.

Pružné reakce na vývoj trhu

Například FKI zaměřené na nákup a prodej investičních cenných papírů, jako jsou akcie či dluhopisy, mají v rámci investiční strategie povoleno držet i sto procent hotovosti, tedy nebýt zainvestovány. V dobách ekonomické recese, kdy akcie a korporátní dluhopisy klesají, tak mohou takové FKI klientovi majetek uchovat. Na rozdíl od klasických otevřených podílových fondů, které dle zákona musí být zainvestovány, a tudíž i v dobách ekonomické recese nemohou tak pružně reagovat jako FKI.

Samozřejmě každá mince má dvě strany. Naopak při ekonomickém boomu může FKI zaspat a nedoručit investorovi kýžený výnos. FKI by měl, oproti klasickým fondům, nabídnout určitou přidanou hodnotu. Ta by měla spočívat v jedinečnosti, a to buď v unikátnosti investičního nástroje, nebo investiční strategie zaměřené například i na alternativní oblasti trhu, do nichž se běžné otevřené fondy nepouštějí. Na jedné straně to může přinášet vyšší výnosy, ale úměrně tomu i vyšší riziko.

Investice, která není pro každého

Slovo „kvalifikované“ v názvu těchto fondů tak skutečně napovídá, že se jedná o záležitost především pro zkušenější investory, kteří dokáží porovnat všechna relevantní pro a proti, která taková investice obnáší. Při vstupu do takové fondu musí zpravidla investor prokázat administrátorovi čestným prohlášením, respektive vyplněním testu rozsah svých znalostí a zkušeností z investičního prostředí.

Investoři musejí také počítat v případech některých fondů s nižší likviditou, která se může ukázat jako problematická ve chvíli, kdy budou chtít ze své pozice vystoupit. Některé fondy uplatňují vůči investorům jistý druh sankcí či poplatků, pokud se z fondu rozhodnou vystoupit před koncem stanového období a podobně.

FKI nabízejí širokou škálu investičních příležitostí, ke kterým se běžný, byť movitý investor nemá příliš šanci sám dostat. S bohatnoucí českou společností se bude majetek investovaný prostřednictvím těchto fondů i nadále zvyšovat a stejně tak poroste i jejich počet. I proto bude stále více důležité důkladně porovnávat zaměření a strategie jednotlivých fondů, vývoj daného segmentu trhu, podmínky vystoupení z fondu, investiční horizont a rovněž tým profesionálů, který se o portfolio fondu stará. Tyto informace jsou vždy k dispozici ve statutu či v klíčových informacích každého FKI. Tyto dva základní dokumenty musí být investorům k dispozici na webových stránkách každého fondu a každý investor by si je měl důkladně prostudovat.

Michal Valentík, člen investičního výboru společnosti Broker Trust

Související články

Výnosy

Páteční obchodování zachránilo trhy (Videokomentář: Týden 23)

V uplynulém týdnu to nejprve vypadalo na korekci, ale pátek vše zachránil a vrátil trhy zpět poblíž výchozím hodnotám z počátku týdne. Dluhopisům se v posledních dnech dařilo o něco…

7. 6. 2024 1 minut čtení minut čtení

Výnosy

Zlatá horečka? V investicích je potřeba se žlutým kovem zachovat chladnou hlavu

Sportovní hodnota zlaté medaile, kterou vyhráli čeští hokejisté, je jen těžko vyčíslitelná. Kdyby byla ale místo křišťálu skutečně celá ze zlata, tak by při svých úctyhodných 250 gramech a dnešních…

30. 5. 2024 5 minut čtení minut čtení

Výnosy

FED nepotěšil (Videokomentář: Týden 22)

Konzervativní výhled členů FEDu odebral investorům jistou dávku optimismu, což ovlivnilo obchodování na konci minulého týdne. Až na technologický sektor nám akcie zčervenaly, nedařilo se ani dluhopisům. Spokojeni s nedávným…

29. 5. 2024 1 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Články e-mailem každý pátek

Rádi vám předáme know-how. Nechte nám na sebe kontakt.