Emerging market bonds – máme svého favorita! (analýza)

Proč vsadit na rozvíjející se země? Téměř šesti procentní zhodnocení dluhopisů rozvíjejících se zemí od počátku letošního roku činí z této dluhopisové kategorie zajímavý investiční artikl. Růst jejich hodnoty překonává nejen většinu jiných typů dluhopisů, ale také hlavní akciové indexy. Co rozumíme pod pojmem emerging markets (rozvíjející se ekonomiky)? Definice říká, že se jedná o země, jejichž...

Proč vsadit na rozvíjející se země?

Téměř šesti procentní zhodnocení dluhopisů rozvíjejících se zemí od počátku letošního roku činí z této dluhopisové kategorie zajímavý investiční artikl. Růst jejich hodnoty překonává nejen většinu jiných typů dluhopisů, ale také hlavní akciové indexy.

Co rozumíme pod pojmem emerging markets (rozvíjející se ekonomiky)?

Definice říká, že se jedná o země, jejichž ekonomiky již mají určité charakteristiky ekonomik rozvinutých, ale přesto stále nemohou být považovány za trhy vyspělé.  Pomiňme zde disputace o tom, jaké konkrétní znaky to jsou a zda vůbec má dnes, ve světle problémů vyspělých zemí, smysl takové rozdělení považovat za moudré. Z mého pohledu je největším rozdílem mezi těmito kategoriemi velikost jejich ekonomiky a politická kultura a její tradice.

Pokud bychom chtěli přesně definovat, které země do škatulky emerging markets patří, byl by to poměrně složitý úkol. Je zde hned několik organizací mapujících rozvíjející se trhy a každá z nich vede na svém seznamu jiné země. Pro naše potřeby se budeme řídit indexem MSCI v němž je obsaženo jedenadvacet zemí včetně České republiky.

Geograficky bychom mohli emerging markets rozdělit tako:

Asie ex Japan (APEX) (Čína, Indie, Indonésie, Malajsie, Filipíny, Jižní Korea, Taiwan, Thajsko)
Latinská Amerika (Brazílie, Chile, Kolumbie, Mexiko, Peru)
Emerging Europe (Česká republika, Řecko, Maďarsko, Polsko, Rusko, Turecko)
Afrika (Egypt, Jižní Afrika)

Následující tabulka ukazuje hlavní ekonomické ukazatele námi zvolené jedenadvacítky.

Emeging markets tab 1Tab. 1: Ekonomické ukazatele zemí z kategorie emerging markets (zdroj: tradingeconomics.com)

Až na vyjímky je zřetelné, že se jedná o ekonomiky s nízkou úrovní státního zadlužení a na současné poměry neobvyklým růstem HDP.  Trochu problémem může být vesměs vyšší míra inflace patrná zejména u neevropských účastníků. Té také odpovídají úrokové sazby a vyšší výnosy desetiletých dluhopisů.

Nízké výnosy a tudíž vysoké ceny dluhopisů vyspělých zemí, ale také například korporátních dluhopisů investičního stupně lákají investory do rizikovějších dluhopisů a tudíž také do této investiční skupiny.

Jaké fondy jsme srovnávali?

Na českém trhu existuje hned několik dluhopisových fondů orientovaných na dluhopisy rozvíjejících se zemí. Je ovšem problém najít fond zaměřený pouze a jenom na státní dluhopisy zemí zahrnutých ve škatulce „emerging markets“. Drtivá většina fondů totiž obsahuje v určitém poměru namíchané dluhopisy státní i korporátní. To pak dává této skupině vyšší ziskový potenciál, na druhé straně však také zvyšuje jejich rizikovost. V dalším textu se zaměříme na fondy globálně orientované. Z těch jsme vybrali následující:

a)    Aberdeen Global – Emerging Markets Bond (USD) ISIN:LU0132414144

b)    HSBC GIF Global Emerging Markets Bond (USD) ISIN:LU0164943648

c)    Parvest Bond World Emerging (EUR) ISIN: LU0089276934

d)    Templeton Emerging Markets Bond (USD) ISIN: LU0478345209

e)    Raiffeisen – Emerging Markets Local Bonds (EUR) ISIN: AT0000A0FXM6

f)     Pioneer Funds – Emerging Markets Bond H CZK  ISIN: LU0898727408

Kdo je naším favoritem?

Na jednotlivé fondy se podíváme z několika hledisek: skladba portfolia, poplatková náročnost, kvalita držených dluhopisů a jejich citlivost na pohyby úrokových sazeb a pochopitelně také jejich výkonnost. Data použitá v následujícím textu pocházejí od společnosti Morningstar.

1)    Skladba portfolií

Následující tabulka ukazuje procentuální podíl státních dluhopisů jednotlivých regionů v portfoliích vybraných fondů. Doplnění do sta procent pak tvoří podíl dluhopisů korporátních, hotovosti a měnových či jiných zajištění.

Emeging markets tab 2Tab. 2:  Skladba portfolií fondů podle jednotlivých regionů (zdroj Morningstar)

Ve většině fondů hrají prim státní dluhopisy států střední a jižní Ameriky a nechybí zde také určité procentu dluhu argentinského, který je v posledních dnech mediálně poměrně silně propírán. Nejedná se ovšem o nijak velké pozice.

Fond společnosti HSBC má největší pozice v indonéských dluhopisech (10,02 %), následují dluhopisy turecké (8,61 %) a mexické (6,08%). Z dnes rizikověji vnímaných zemí drží fond pozice v ruských dluhopisech (3,97 %) a také v dluhopisech iráckých (0,65 %).

Prim v portfoliích Aberdeenu hrají Mexiko (7,63 %), Brazílie (6,65 %) a Uruguay (3,79 %). Rizikověji vnímanými součástmi jeho portfolia by mohly být dluhové papíry Iráku (1,17 %), Ruska (0,45 %) a také možná „postchavezovské“ Venezuely (2,9 %)

Nejšířeji diverzifikovaným portfoliem je zcela jistě to, které nabízí fond Parvest Bond World Emerging. Široká diversifikace je důsledkem poměrně rizikově složeného portfolia, v němž mají největší podíl dluhopisy Venezuely (4,49 %), Argentiny (3,04 %) a Maďarska (2,59 %). Více jak jedno a půl procenta zaujímají v portfoliu fondu také dluhopisy Iráku. Je otázkou zda fond není z tohoto pohledu spíše kombinací dluhopisů emerging a frontier markets, když zde nalezneme poměrně silné zastoupení zemí afrického regionu a také bývalých postsovětských zemí včetně Ázerbájdžánu, Běloruska či Litvy. Fond je tak z mého pohledu spíše určen pro agresivní či dynamické investory.

Největší podíl v portfoliu společnosti Templeton drží dluhopisy Nigérie (7,74 %), Maďarska (6,76 %) a Uruguaye (6,71 %). Poměrně silnou pozici zastávají také dluhopisy mexické (6,51 %). K možným rizikům fondu patří tříprocentní angažovanost vůči dluhopisům Ukrajiny a také Iráku (0,78 %).

Nejkonzervativnější sázkou v této kategorii je fond Raiffeisen  Emerging Markets Local Bonds, který má ve svém portfoliu jednak vysoký počet státních dluhopisů námi zkoumaného regionu a také jejich kvalita je pravděpodobně nejvyšší. To předurčuje fond v odpovídajících vahách do portfolií vyvážených až dynamických klientů. Jedenáctiprocentní podíl zde mají turecké dluhopisy a nad devět procent portfolia sahají také dluhopisy malajské, indonéské, jihoafrické a polské. Fond díky tomu není tak široce diverzifikován, jako jsou ostatní kolegové. To ale není z našeho pohledu na závadu.

Korunový fond společnosti Pioneer má ve svém portfoliu jen malou váhu státních dluhopisů a tak není příliš přínosné jej v tomto odstavci rozebírat. V jeho portfoliu se nacházejí dluhové cenné papíry téměř třiceti rozvíjejících se zemí, ale jen u některých (Kolumbie a Rusko) je celkový podíl na portfoliu fondu mírně vyšší, než jedno procento. Velké procento zastoupení korporátních dluhopisů rozvíjejících se zemí jej podle mého názoru řadí nejspíše do agresivních portfolií.

2)    Poplatková náročnost

Emeging markets tab 3Tab. 3:  Poplatková náročnost fondů (zdroj Morningstar)

Jak drahé jsou služby jednotlivých fondů, ukazuje přehledně tabulka číslo tři. Uvádí maximální možné hodnoty vstupních poplatků podle databáze Morningstar. Je možné, že realita se bude směrem dolů lišit podle konkrétního poskytovatele fondu. Z porovnání tak vychází nejlépe fond investiční banky HSBC a také fond společnosti Raiffeisen. Vstupní poplatek Aberdeenu je podle mě absurdně vysoký, a to i s ohledem na jeho srovnatelnou výkonnost s konkurencí (viz. Tabulka 5). Mírně nadprůměrné poplatky pak shledáváme, díky management fee, u fondů Parvest a Pioneer.

3)    Kvalita portfolií

Na kvalitu portfolií fondů budeme nahlížet zejména s ohledem na kvalitu emitentů a také na předpokládanou odolnost držených dluhopisů vůči pohybu úrokových sazeb.

Emeging markets tab 4Tab. 4:  Kvalita dluhopisů v portfoliích fondů (zdroj Morningstar)

Vysoká citlivost na pohyb úrokových sazeb činí fond společnosti Aberdeen kandidátem na pravděpodobně nejvolatilnější z uvedených fondů. To určuje místo fondu v portfoliích klientů s dostatečnou tolerancí rizika. Naopak konzervativně stavěný fond Raiffeisen, či jen omezeně citlivý fond Templeton mohou být z tohoto pohledu dobrou volbou i pro vyvážené investory.

4)    Výkonnost

Posledním z kritérií pro hodnocení fondů dluhopisů rozvíjejících se trhů je jejich výkonnost. Ta je pro investory zpravidla alfou i omegou jejich výběru. Je ovšem nutné opět připomenout otřepané rčení, že minulá výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Je potřeba si uvědomit, že uplynulých pět let bylo obdobím naprosté averze vůči riziku. Politika nulových úrokových sazeb postupně tlačila investory do stále rizikovějších aktiv a ve stejném procesu se objevili také manažéři podílových fondů.

Emeging markets tab 5Tab. 5:  Výnosy fondů na různých časových horizontech (zdroj Morningstar)

Pátá tabulka ukazuje výnosy jednotlivých fondů. Ne všechny zkoumané fondy mají dostatečně dlouhou historii a tak údaje na delších časových horizontech chybí. Jednotlivé fondy mají výkonnost přibližně stejnou a těžko mezi nimi budeme hledat výrazné rozdíly. Snad na tříletém horizontu mírně zaostává fond Raiffeisen bank. Z mého pohledu je to ale spíše poplatné v prvním odstavci popsané době honby za výnosem a jasnému příklonu do rizika. Poklidně a konzervativněji sestavené portfolio tohoto fondu tak nemohlo vytvořit stejný zisk, jako jeho kolegové.

5)    Náš tip

Do budoucna je hlavní otázkou, zde se náhled na riziko začne pozvolna posouvat ke klidnějším přístavům a konzervativněji složeným portfoliím. Věřím, že k tomuto pohybu dříve nebo později dojde. V tomto případě by mohly na poli dluhopisů emerging market vzít opět navrch méně rizikově složená portfolia s rozumnou poplatkovou strukturou. I proto jsou z této nabídky do budoucna mými favority fondy HSBC GIF Global Emerging Markets Bond (ISIN:LU0164943648) a Raiffeisen – Emerging Markets Local Bonds (ISIN: AT0000A0FXM6).

Václav Pech, investiční analytik Broker Trustu

Související články

Výnosy

Jak se vyvíjí trhy a co čekat v blízké době? (Videokomentář: Týden 3)

Náš analytik Václav Pech prolétne stávající dění na jednotlivých segmentech trhu a poodhalí svá očekávání na další vývoj.

19. 1. 2022 0 minut čtení minut čtení

Poradenství, Rizika, Výnosy

Raději napočítat dvakrát do deseti. Jak si nenadělit investiční průšvih?

Člověk se už skoro bojí otevřít ledničku, aby na něj nevyskočilo slovo inflace. Informace o klesající hodnotě peněz se dnes valí v podstatě odevšad. Aby ne, inflace je nejvyšší za…

10. 12. 2021 11 minut čtení minut čtení

Nezařazené, Výnosy

Obavy z omikronu (Videokomentář: Týden 48)

Všemocný omikron se podepsal na vývoji většiny trhů v uplynulém týdnu. Detailně v aktuálním komentáři analytika Broker Trustu Václava Pecha.

30. 11. 2021 0 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Články e-mailem každý pátek

Rádi vám předáme know-how. Nechte nám na sebe kontakt.