Životní pojištění po regulaci: nejlepší přehled na trhu

Dnešním dnem se mění nejen provize za životní pojištění, ale i produkty většiny pojišťoven. Přinášíme vám proto rychlý přehled hlavních změn na jednom místě. Změny, které pojišťovny provedly, je možné shrnout následovně: – Pojišťovny přicházejí s novými produkty rizikového životního pojištění (například Kooperativa či UNIQA). – Pojišťovny ruší některé produkty (PČS produkt HYPOTÉKA a Komplexní pojištění osob, ALLIANZ produkt...

Dnešním dnem se mění nejen provize za životní pojištění, ale i produkty většiny pojišťoven. Přinášíme vám proto rychlý přehled hlavních změn na jednom místě.

Změny, které pojišťovny provedly, je možné shrnout následovně:

– Pojišťovny přicházejí s novými produkty rizikového životního pojištění (například Kooperativa či UNIQA).

– Pojišťovny ruší některé produkty (PČS produkt HYPOTÉKA a Komplexní pojištění osob, ALLIANZ produkt Rytmus, AXA pojištění Trend Life).

– Pojišťovny, které používaly systém počátečních podílových jednotek, přecházejí na transparentní alokační poplatky (např. AEGON či Generali).

– Pojišťovny mění sazebníky poplatků u investičního životního pojištění a často navyšují počáteční poplatky (např. u Generali činí tyto poplatky strhávané v prvních 5 letech trvání pojištění 250 % ročního pojistného, u MetLife 225 %, u ČSOB Pojišťovny 200 %).

– Pojišťovny ruší poplatky z mimořádného pojistného (např. ČSOB Pojišťovna či Aegon).

– Vybrané pojišťovny snižují sazby rizikového pojistného nebo mění pravidla pro postačitelnost (k mírnému zlevnění dochází ve vybraných případech u pojištění PČS Flexi, ČPP Evoluce Plus či KOOPERATIVA 7BN).

– Pojišťovny redukují a zpřehledňují nabídku fondů. Vybírají fondy, které mohou nákladovostí konkurovat otevřeným podílovým fondům (např. AEGON Fond dluhopisový a Fond indexový, oba s TER 0,75 % ročně).

– Některé pojišťovny mění názvy svých produktů (např. UNIQA či ČPP) a více zpřehledňují pojistné podmínky.

V pojistné ochraně dochází v produktech zejména k následujícím úpravám:

– Zkracování čekací doby u pojištění invalidity. Pozor, je nutné dát pozor, o jaký typ doby se jedná.

– Zmírňování či rušení výluky na terorismus.

– Přidávání některých nových pojištění, např. pojištění ošetřování dětí.

– Parametrické úpravy – prodlužování vstupních a výstupních věků, snižování minimálního pojistného, úpravy v pojištění závažných onemocnění atd.

V následující tabulce rekapitulujeme hlavní změny, které pojišťovny provedly ve svých produktech:

PojišťovnaVýznamné změny od 1. 12. 2016Hlavní nedávné změnyPlánované změny od 1. 1. 2017
AEGONzvýšení věrnostního bonusu, zkrácení čekací doby u invalidity na 12 měsíců, zlepšení parametrů pojištění dluhodobé péče Aegon Care, zmírnění výluky na adrenalinové aktivity, nově pojistitelné bojové sportynene
ALLIANZneukončení produktu Rytmusnové pojištění s volitelnou a vylepšenou investiční složkou
AXAukončení produktu Trend Maxmožnost progrese již od 5 % tělesného poškození, vyšší ocenění některých úrazů v oceňovací tabulce, pojištění pracovní neschopnosti od 60. a 90. dne.ano, nové investiční životní pojištění
ČPnesnížení min. pojistného na 300 Kč měsíčně, upravený systém slev z pojistného (až 30 %), lepší pojištění invalidity (zejména menší požadavky na zkoumání příjmu), možnost úrazově pojistit seniory starší 75 letne
ČPPzlevnění některých rizik, zkrácení čekací doby u invalidity na 18  měsíců, zrušení oceňovací tabulky u pojištění pracovní nesch., zrušení výluky na terorismus, zjednodušený zdravotní dotazník (jen 7 let před), většinu rizik lze nově sjednat až do 70 let, nové pojištění ošetřovného dětízrušení výluky na terorismus, jednorázová výplata u pojištění invalidity, částečná garance oceňovacích tabulek TNÚne
ČSOBPzmírnění výluky na terorismus, prodloužena čekací doba pro riziko pracovní neschopnosti v souvislosti s těhotenstvím a porodem na 8 měsíců; úprava postačitelnosti (vyšší pojistné v některých případech)nene
GENERALInenení výluka na zdravotní stav před počátkem pojištění invalidity, opce navýšení PČ bez zkoumání zdravotního stavu, zrušení výluky na „ztrátu vědomí“, nově výluka na psychické příčiny u 1. st. inval., zpřesnění výluky na sebevraždu, nová prémie při dožití smlouvy, mírnější zkoumání příjmu u OSVČ u pojištění pracovní neschopnostine
KOOPERATIVAzlevnění dětských smluv s TN a smluv s pojištěním smrti, zkrácení čekací doby u invalidity na 18 měsíců, některá nová onemocnění v pojištění závažných onemocnění, zmírnění výluky na psychické příčiny u 3. st. invalidity  (plnění při nevratném poškození mozku)některá povolání byla v úrazovém pojištění zařazena do nižší rizikové skupiny (např. obsluha výrobní nebo montážní linky, kriminalista, člen ostrahy objektů atd.)ne
KPnekampaň na progresivní plnění pro pojištění hospitalizace, tj. u dlouhodobého pobytu v nemocnici tak může být vyplacen až 4x sjednané dávky ve smlouvě.aktualizace pojištění, zmírnění některých výluk, zpřísnění pojištění tělesného poškození, nová připojištění
METLIFEnesnížení min. pojistného na 400 Kč měsíčně a snížení poplatku za předčasné ukončení smlouvy, prodloužení slevy 20 % při ESP (el. schval. procesu)ne
NNnepojištění bolestného, progrese v pojištění odškodného, zrušení výluky na psychické příčiny u 3. st. invalidity, zrušení výluky na terorismus, kampaň „Milionová dálnice“ne
PČSmožnost opakovaného plnění z pojištění závažných onemocnění (jen však pro případ nesouvisejících diagnóz) a zmírnění některých definic závažných onemocnění, vylepšené pojištění invalidity – čekací doba u 2.st. invalidity zkrácena na 12 měsíců; u 1. a 2. st. invalidity je stále výluka na psychiatrické diagnózy, nově za org. duševní poruchy by však bylo plněno; specifické pojištění ošetřování dítěte, které se zaměřuje především na dlouhodobé dopadydo konce roku kampaň na dvojnásobné plnění při infarktune
UNIQAmísto RŽP-D je Domino Invest, navíc rizikové pojištění Domino Risk; nově plnění v případě terminálního stádia života; především však flexibilnější pojištění invalidity v nastavení PČ, rozšíření o pojištění rakoviny in situ a plastická operace prsu, nové pojištění chirurgického zákroku, dále zmírnění výluky pro případ terorismu či možnost průběžné výplaty z pojištění pracovní neschopnostinene

Upozornění: v následujících dnech v této souvislosti budou aktualizovány naše nástroje Rating ŽP a Online metodiky ŽP

Související články

Rizika

Majetkové pojištění „bez limitů“ je tady!

V srpnu představila pojišťovna Direct inovovanou verzi pojištění nemovitosti a domácnosti. Nová verze je oproti předchozí jednodušší a výhodnější. Jaké jsou silné a slabé stránky tohoto pojištění?

10. 9. 2021 8 minut čtení minut čtení

Rizika

Sedm překvapení, která vás mohou potkat u připojištění skel na autě

Pojištění skel je nejsjednávanější připojištění k povinnému ručení. A je k tomu dobrý důvod, protože právě poškození skel je jednou z nejčastějších škod na vozidlech. Často stačí, aby od jiného…

3. 9. 2021 8 minut čtení minut čtení

Rizika

Svobodné povinné ručení? Zatím je to spíše výjimka

Je to bezmála deset let, co první pojišťovna na českém trhu dala klientům možnost v podstatě kdykoliv ukončit smlouvu povinného ručení a přejít ke konkurenci. V roce 2021 je tento…

6. 8. 2021 5 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Články e-mailem každý pátek

Rádi vám předáme know-how. Nechte nám na sebe kontakt.