Životní pojištění po regulaci: nejlepší přehled na trhu

Dnešním dnem se mění nejen provize za životní pojištění, ale i produkty většiny pojišťoven. Přinášíme vám proto rychlý přehled hlavních změn na jednom místě. Změny, které pojišťovny provedly, je možné shrnout následovně: – Pojišťovny přicházejí s novými produkty rizikového životního pojištění (například Kooperativa či UNIQA). – Pojišťovny ruší některé produkty (PČS produkt HYPOTÉKA a Komplexní pojištění osob, ALLIANZ produkt...

Dnešním dnem se mění nejen provize za životní pojištění, ale i produkty většiny pojišťoven. Přinášíme vám proto rychlý přehled hlavních změn na jednom místě.

Změny, které pojišťovny provedly, je možné shrnout následovně:

– Pojišťovny přicházejí s novými produkty rizikového životního pojištění (například Kooperativa či UNIQA).

– Pojišťovny ruší některé produkty (PČS produkt HYPOTÉKA a Komplexní pojištění osob, ALLIANZ produkt Rytmus, AXA pojištění Trend Life).

– Pojišťovny, které používaly systém počátečních podílových jednotek, přecházejí na transparentní alokační poplatky (např. AEGON či Generali).

– Pojišťovny mění sazebníky poplatků u investičního životního pojištění a často navyšují počáteční poplatky (např. u Generali činí tyto poplatky strhávané v prvních 5 letech trvání pojištění 250 % ročního pojistného, u MetLife 225 %, u ČSOB Pojišťovny 200 %).

– Pojišťovny ruší poplatky z mimořádného pojistného (např. ČSOB Pojišťovna či Aegon).

– Vybrané pojišťovny snižují sazby rizikového pojistného nebo mění pravidla pro postačitelnost (k mírnému zlevnění dochází ve vybraných případech u pojištění PČS Flexi, ČPP Evoluce Plus či KOOPERATIVA 7BN).

– Pojišťovny redukují a zpřehledňují nabídku fondů. Vybírají fondy, které mohou nákladovostí konkurovat otevřeným podílovým fondům (např. AEGON Fond dluhopisový a Fond indexový, oba s TER 0,75 % ročně).

– Některé pojišťovny mění názvy svých produktů (např. UNIQA či ČPP) a více zpřehledňují pojistné podmínky.

V pojistné ochraně dochází v produktech zejména k následujícím úpravám:

– Zkracování čekací doby u pojištění invalidity. Pozor, je nutné dát pozor, o jaký typ doby se jedná.

– Zmírňování či rušení výluky na terorismus.

– Přidávání některých nových pojištění, např. pojištění ošetřování dětí.

– Parametrické úpravy – prodlužování vstupních a výstupních věků, snižování minimálního pojistného, úpravy v pojištění závažných onemocnění atd.

V následující tabulce rekapitulujeme hlavní změny, které pojišťovny provedly ve svých produktech:

PojišťovnaVýznamné změny od 1. 12. 2016Hlavní nedávné změnyPlánované změny od 1. 1. 2017
AEGONzvýšení věrnostního bonusu, zkrácení čekací doby u invalidity na 12 měsíců, zlepšení parametrů pojištění dluhodobé péče Aegon Care, zmírnění výluky na adrenalinové aktivity, nově pojistitelné bojové sportynene
ALLIANZneukončení produktu Rytmusnové pojištění s volitelnou a vylepšenou investiční složkou
AXAukončení produktu Trend Maxmožnost progrese již od 5 % tělesného poškození, vyšší ocenění některých úrazů v oceňovací tabulce, pojištění pracovní neschopnosti od 60. a 90. dne.ano, nové investiční životní pojištění
ČPnesnížení min. pojistného na 300 Kč měsíčně, upravený systém slev z pojistného (až 30 %), lepší pojištění invalidity (zejména menší požadavky na zkoumání příjmu), možnost úrazově pojistit seniory starší 75 letne
ČPPzlevnění některých rizik, zkrácení čekací doby u invalidity na 18  měsíců, zrušení oceňovací tabulky u pojištění pracovní nesch., zrušení výluky na terorismus, zjednodušený zdravotní dotazník (jen 7 let před), většinu rizik lze nově sjednat až do 70 let, nové pojištění ošetřovného dětízrušení výluky na terorismus, jednorázová výplata u pojištění invalidity, částečná garance oceňovacích tabulek TNÚne
ČSOBPzmírnění výluky na terorismus, prodloužena čekací doba pro riziko pracovní neschopnosti v souvislosti s těhotenstvím a porodem na 8 měsíců; úprava postačitelnosti (vyšší pojistné v některých případech)nene
GENERALInenení výluka na zdravotní stav před počátkem pojištění invalidity, opce navýšení PČ bez zkoumání zdravotního stavu, zrušení výluky na „ztrátu vědomí“, nově výluka na psychické příčiny u 1. st. inval., zpřesnění výluky na sebevraždu, nová prémie při dožití smlouvy, mírnější zkoumání příjmu u OSVČ u pojištění pracovní neschopnostine
KOOPERATIVAzlevnění dětských smluv s TN a smluv s pojištěním smrti, zkrácení čekací doby u invalidity na 18 měsíců, některá nová onemocnění v pojištění závažných onemocnění, zmírnění výluky na psychické příčiny u 3. st. invalidity  (plnění při nevratném poškození mozku)některá povolání byla v úrazovém pojištění zařazena do nižší rizikové skupiny (např. obsluha výrobní nebo montážní linky, kriminalista, člen ostrahy objektů atd.)ne
KPnekampaň na progresivní plnění pro pojištění hospitalizace, tj. u dlouhodobého pobytu v nemocnici tak může být vyplacen až 4x sjednané dávky ve smlouvě.aktualizace pojištění, zmírnění některých výluk, zpřísnění pojištění tělesného poškození, nová připojištění
METLIFEnesnížení min. pojistného na 400 Kč měsíčně a snížení poplatku za předčasné ukončení smlouvy, prodloužení slevy 20 % při ESP (el. schval. procesu)ne
NNnepojištění bolestného, progrese v pojištění odškodného, zrušení výluky na psychické příčiny u 3. st. invalidity, zrušení výluky na terorismus, kampaň „Milionová dálnice“ne
PČSmožnost opakovaného plnění z pojištění závažných onemocnění (jen však pro případ nesouvisejících diagnóz) a zmírnění některých definic závažných onemocnění, vylepšené pojištění invalidity – čekací doba u 2.st. invalidity zkrácena na 12 měsíců; u 1. a 2. st. invalidity je stále výluka na psychiatrické diagnózy, nově za org. duševní poruchy by však bylo plněno; specifické pojištění ošetřování dítěte, které se zaměřuje především na dlouhodobé dopadydo konce roku kampaň na dvojnásobné plnění při infarktune
UNIQAmísto RŽP-D je Domino Invest, navíc rizikové pojištění Domino Risk; nově plnění v případě terminálního stádia života; především však flexibilnější pojištění invalidity v nastavení PČ, rozšíření o pojištění rakoviny in situ a plastická operace prsu, nové pojištění chirurgického zákroku, dále zmírnění výluky pro případ terorismu či možnost průběžné výplaty z pojištění pracovní neschopnostinene

Upozornění: v následujících dnech v této souvislosti budou aktualizovány naše nástroje Rating ŽP a Online metodiky ŽP

Související články

Rizika

Jaké je pojištění ztráty příjmu od Lloyd´s?

V produktovém portfoliu máme i pojištění pro případ neschopnosti vykonávat svoji profesi, tedy něco jako pojištění profesní invalidity. Pojištění nabízí coverholder Leadenhall ve spolupráci s Lloyd´s. Jak vám může u…

27. 1. 2021 4 minut čtení minut čtení

Rizika

Co přinese nová aplikace na sjednání neživotního pojištění?

Není tajemstvím, že v Broker Trustu vyvíjíme novou aplikaci na srovnání a sjednání produktů neživotního pojištění. Zajímá vás, jak bude vypadat a v čem bude lepší? (Na konci článku najdete…

11. 11. 2020 3 minut čtení minut čtení

Rizika

Jaké je pojištění od YOUPLUS?

Nedávno jsme do naší neustále rostoucí nabídky zařadili novou pojišťovnu Youplus, jejíž životní pojištění 4U přináší některé novinky. Podívejme se na ně blíže.

29. 10. 2020 4 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Články e-mailem každý pátek

Rádi vám předáme know-how. Nechte nám na sebe kontakt.

Za zkoušku nic nedáte

Vyladili jsme nástroje pro Vaše vize. Co si o nich poslechnout víc? Pojďme to probrat třeba u kávy.

Chráníme Vaše Osobní údaje