Životní pojištění 2016: Pojišťovny musí zvýšit srozumitelnost a omezit výluky (vyšlo v Profi P&F)

Životní pojišťovny rok od roku své produkty vylepšují. Vždy se však při hodnocení najde nějaké „ale“. Výluka, která snižuje užitek klienta. Přísný limit či neexistence klesající částky, která značně ztěžuje využití daného pojištění v praxi. Popřípadě celkový dojem z pojištění pokazí vysoké či netransparentní poplatky a příliš složité podmínky. Ačkoliv jsme schopni oddělit zrno od plev, tedy nadprůměrné pojištění od toho...

Životní pojišťovny rok od roku své produkty vylepšují. Vždy se však při hodnocení najde nějaké „ale“. Výluka, která snižuje užitek klienta. Přísný limit či neexistence klesající částky, která značně ztěžuje využití daného pojištění v praxi. Popřípadě celkový dojem z pojištění pokazí vysoké či netransparentní poplatky a příliš složité podmínky.

Ačkoliv jsme schopni oddělit zrno od plev, tedy nadprůměrné pojištění od toho podprůměrného, nedokázali jsme v loňském roce najít pojištění, které by zcela splňovalo naše představy v otázce klíčových parametrů. Je smutné, že to platí i pro pojistky, které loni obsadily přední příčky v nejrůznějších soutěžích „životní pojištění roku“.

Které pojištění je nejlepší?

Je totiž běžné, že flexibilní pojistky, které excelují v možnostech nastavení, mají nějakou výluku z pojistné ochrany, kterou považujeme za zásadní. Nebo má pojistka dobré podmínky pro jedno připojištění, ale v těch ostatních znatelně pokulhává. Zkrátka neexistuje nejen pojištění, které by bylo nejlepší ve všech ohledech, ale ani pojištění nejlepší v několika málo klíčových parametrech. Pro běžnou praxi je nešikovné, aby klient odcházel se třemi různými pojistkami, které jsou pro danou oblast nejvýhodnější. Navíc to ani nemusí být ve všech případech kvůli limitu v řádu stokorun měsíčně na minimální pojistné vůbec možné.

Připravili jsme proto krátký seznam požadavků (a varování) – naši vizi, jak má (a jak nemá) vypadat optimální životní pojištění, a to zejména z hlediska srozumitelnosti pro klienta a užitku (rozsahu pojistného krytí). V letošním roce je třeba se ještě více zaměřit na vylepšení klíčových parametrů, které přinesou skutečný pokrok. Znovu ze šuplíku vytahovat již omšelé triky a dělat věci „na oko“ by již mělo patřit minulosti. Jinými slovy, soutěžit ve výši plnění pro stoprocentní tělesné poškození z pojištění trvalých následků úrazu, v počtu nemocí zahrnutých do pojištění závažných onemocnění či časově omezeném bonusu zvýšeného plnění při nepravděpodobných událostech by měl již definitivně odvát čas. Na co by se měly pojišťovny zaměřit v letošním roce?

Pojistné podmínky? Jednodušší a kratší

Nelze začít jinak než pojistnými podmínkami. Ty jsou stále jedno velké utrpení. Životní pojištění je sice ve své podstatě právní vztah, ale proč musí být tak dlouhé a v řadě případů komplikované. Často složitým definicím a pojmům nerozumí nejen klienti, ale ani finanční poradci a analytici. Všeobecné a speciální podmínky běžně čítají více než šedesát stran textu. Zpřehlednit situaci měly předsmluvní informace, které měly obsahovat důležité informace o pojištění. Ty však některé skutečnosti nepokrytě utajují, zkrátka nezahrnují všechny podstatné výluky a omezení plnění. Naše sympatie si tak získá pojištění, které nebude mít přehnaně dlouhé a komplikované podmínky. Budou napsány tak, jak si to žádá občanský zákoník, tedy jazykem srozumitelným pro osobu průměrného rozumu. Různá překvapující ustanovení musí rovněž zmizet a předsmluvní informace musí obsahovat vše podstatné.

Optimální životní pojištění z pohledu pojistných podmínek

Krátké, srozumitelné a dobře strukturované pojistné podmínky
Předsmluvní informace obsahují všechny podstatné výluky a další zásadní informace
Pojišťovna nemůže pojistné podmínky změnit k horšímu bez souhlasu pojištěného

Poplatky? Přiměřené a určité

S podmínkami souvisejí i sazebníky poplatků. Ty v některých případech v posledních letech doslova bobtnají. Přidávají se poplatky za každou drobnou změnu či za ukončení smlouvy. Počátečním jednotkám a akumulovanému dluhu také málokdo rozumí. Informace o celkové nákladovosti fondů navázaných na pojištění nejsou na webových stránkách pojišťoven vždy aktuální, v horším případě nejsou vůbec uvedeny. Odpovědně spočítat nákladové ukazatele je tak nadlidský úkol.

Je zřejmé, že z pohledu transparentnosti poplatkové struktury má výhodu rizikové pojištění. Jenže tady zase pojišťovny přesouvají poplatky do rizikového pojistného. Požadovat u mladého klienta třicetikorunu měsíčně za povinnou desetitisícovou pojistnou částku na smrt je zkrátka absurdní. Rizikové pojistné na další rizika bývá rovněž přemrštěné.

Optimální pojistka nemá žádné nesmyslné poplatky a výše rizikového pojistného je přiměřená rozsahu pojistné ochrany. V optimálním pojištění také neplatí všichni stejně. Pokud pojištěný nekouří, žije zdravě a nepracuje v rizikovém prostředí, tak si bezpochyby zaslouží nižší cenu. Na druhou stranu, přirážky k pojistnému musí být odpovídající vyššímu riziku, tj. rizikové skupiny jsou přesně vymezeny skutečně provozovanou činností, nikoliv jen oborem či názvem povolání. Pojistit by mělo být možné i klienty se zdravotními problémy.

Optimální životní pojištění z pohledu poplatků

Žádné počáteční jednotky a jiné nesrozumitelné poplatky
Všechny poplatky jsou zveřejněny a existují poplatkové „stropy“
Přiměřené poplatkové zatížení a žádné „skryté“ poplatky v rizikovém pojistném
Nižší rizikové poplatky pro osoby s nižším rizikem, naopak přirážky k pojistnému mají své opodstatnění ve skutečně vyšším riziku
Žádné sankce za flexibilitu, tj. nulové počáteční poplatky při snížení pojistného a jeho opětovném navýšení na původní úroveň

Pojistné krytí? S minimem výluk a ochotou plnit

Ve výlukách existují mezi pojišťovnami nejvýraznější odlišnosti. V čase některé výluky spíše přibývají. Vybrané pojišťovny v posledních letech zpřísnily podmínky u pojištění pracovní neschopnosti, denního odškodného i invalidity. Místo, aby pojišťovny hledaly cesty, jak zabránit pojistným podvodům, tak zavádí tvrdé výluky, které se dotknou všech pojištěných, tedy i těch poctivých.

Pojišťovny stále častěji odmítají plnit u často se vyskytujících se událostí. Jmenujme například invaliditu v souvislosti s psychickým onemocněním (druhá nejčastější příčina invalidity), pracovní neschopnost z důvodu bolestí a onemocnění zad (druhá nejčastější příčina pracovní neschopnosti) či úmrtí v přímé souvislosti s požitím alkoholu (odhaduje se ve výši 3 % z celkového počtu zemřelých, což také není zanedbatelné).

Zrádná je i výluka na pojistné události, které jakkoli souvisejí s nemocí či jejími příznaky před uzavřením pojištění. Přitom by mělo platit jednoduché pravidlo: vyplní-li klient pravdivě a úplně zdravotní dotazník a pojišťovna ho přijme do pojistné ochrany, tak by také měla ochotně plnit. Co z toho plyne? Optimální životní pojištění má minimum výluk a jiných překvapujících ustanovení, které by snižovaly jistotu nároku na finanční odškodnění.

Optimální životní pojištění z pohledu výluk

Plní pojišťovna, pokud pojistná událost souvisí se zdravotním stavem před počátkem pojištění?
Plní pojišťovna za psychické příčiny pojistných událostí?
Nekrátí pojišťovna plnění z pojištění smrti, pokud událost souvisí s požitím alkoholu?
Nepožaduje pojišťovna přezkoumávat zdravotní stav, který byl potvrzen lékařem?
Plní pojišťovna za úrazy a onemocnění páteře?
Nemůže pojišťovna vypovědět nejen pojištění smrti, ale ani pojištění invalidity či závažných onemocnění?

Flexibilita? Vše je možné pojistit

Žádný finanční poradce nemá rád produktové balíčky. A přímo nenávidí, když potřebuje „něco“ pojistit, a ono to zrovna v daném produktu nejde. Optimálním pojištěním lze pojistit všechna významná rizika na dostatečné vysoké sumy. Konstantní a klesající pojistné částky je možné libovolně kombinovat a například v pojištění invalidity je možné sjednat rozdílné pojistné sumy pro každý invalidní stupeň. Optimálně flexibilní pojištění má také nulový či přiměřený limit na minimální výši pojistného. To lze také libovolně měnit a umožněny jsou i takzvané platební prázdniny (možnost dočasného přerušení placení pojistného).

Optimální životní pojištění z pohledu flexibility

Vše je možné pojistit bez výraznějších omezení z pohledu výše pojistných částek a jejich kombinací
Nulový či přiměřený limit na minimální výši pojistného
Možnost dočasného přerušení placení pojistky

Až bude příště vyhlašováno životní pojištění roku (2016), mělo by se jednat o pojištění srozumitelné, bez absurdních poplatků, bez dlouhého výčtu výluk, dostatečně flexibilní a za dobrou cenu. Zdá se vám tento popis jednoduchý a pochopitelný? I mně, přesto ho zatím žádný produkt beze zbytku nesplňuje. Najde se v letošním roce životní pojištění, které současně splní všechny či alespoň většinu těchto požadavků?

Dušan Šídlo, analytik Broker Trustu

Článek vyšel v časopise Profi Poradenství & Finance

Související články

Rizika

Majetkové pojištění „bez limitů“ je tady!

V srpnu představila pojišťovna Direct inovovanou verzi pojištění nemovitosti a domácnosti. Nová verze je oproti předchozí jednodušší a výhodnější. Jaké jsou silné a slabé stránky tohoto pojištění?

10. 9. 2021 8 minut čtení minut čtení

Rizika

Sedm překvapení, která vás mohou potkat u připojištění skel na autě

Pojištění skel je nejsjednávanější připojištění k povinnému ručení. A je k tomu dobrý důvod, protože právě poškození skel je jednou z nejčastějších škod na vozidlech. Často stačí, aby od jiného…

3. 9. 2021 8 minut čtení minut čtení

Rizika

Svobodné povinné ručení? Zatím je to spíše výjimka

Je to bezmála deset let, co první pojišťovna na českém trhu dala klientům možnost v podstatě kdykoliv ukončit smlouvu povinného ručení a přejít ke konkurenci. V roce 2021 je tento…

6. 8. 2021 5 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Články e-mailem každý pátek

Rádi vám předáme know-how. Nechte nám na sebe kontakt.