Vyděláte na rostoucím segmentu podnikatelského pojištění?

Firmám je lépe, roste zájem o pojištění Firmám se u nás začíná opět dařit. Za 7 měsíců letošního roku vyplatili podnikatelé na dani z příjmů právnických osob již 50,7 mld. Kč. To představuje meziroční růst o 4,6 mld. Kč, tj. o 10,0 %. Rok 2014 se zdá být konečně rokem, kdy spokojený majitel firmy má zájem na rozvoji svého „stroje na peníze“...

Firmám je lépe, roste zájem o pojištění

Firmám se u nás začíná opět dařit. Za 7 měsíců letošního roku vyplatili podnikatelé na dani z příjmů právnických osob již 50,7 mld. Kč. To představuje meziroční růst o 4,6 mld. Kč, tj. o 10,0 %.

Rok 2014 se zdá být konečně rokem, kdy spokojený majitel firmy má zájem na rozvoji svého „stroje na peníze“ a je ochoten do něj investovat. Rozhodující roli totiž u tuzemského vývoje, zejména v prvním čtvrtletí roku 2014, sehrálaobnovená investiční aktivita, když k růstu fixního kapitálu o 5,2 % přispěly výdaje na dopravní prostředky, strojní vybavení a také budovy a stavby.

Klíčovým segmentem jsou přitom v tuzemské ekonomice malí a střední podnikatelé, včetně živnostníků. V roce 2013 byl jejich podíl na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů 99,83 % (podíl přidané hodnoty malých a středních podniků činil 54,8 %).

Vydelate na podnikatelskem pojisteni obr 1To jsou dobré zprávy i pro pojišťovnictví. Hospodářské oživení nejen v ČR ale i eurozóně předznamenává rostoucí potřeby hlavně malých a středních podnikatelů a živnostníků v oblasti pojištění. Potvrzují to i statistické výsledky členů České asociace pojišťoven (ČAP), kteří za 2. čtvrtletí letošního roku zaznamenali meziroční nárůst předpisu pojištění podnikatelů o 1,7 %.

Vydelate na podnikatelskem pojisteni obr 2

Široká nabídka pojištění pokryje i specifické potřeby

O jaké pojištění mají živnostníci a malí a střední podnikatelé zájem? Úplným základem každého pojištění pro podnikatele je pojištění nemovitosti včetně vedlejších staveb (pokud vlastní nemovitost) zahrnující živelní nebezpečí, krádež vloupáním a vandalismus. Připojistit lze stroje, elektroniku, skla, vlastní peníze ale i další rizika. Samozřejmostí je dnes i povinné ručení nebo havarijní pojištění vozidel.

Neméně zajímavými pojištěními jsou:

– přerušení provozu z důvodu živelní škody, odcizení nebo úředního zásahu

– pojištění během silniční přepravy

– pojištění odpovědnosti za újmu:

  • odpovědnost za újmu provozní činností a činnosti související s provozováním pojištěné podnikatelské činnosti (nezbytná pro všechny, zejména pro podnikatele bez vlastních prostor, tedy v nájmu)
  • vadou výrobku a vadou práce po předání (například restaurace)
  • na věcech převzatých (služby, servisy, opravny, komisní prodej)
  • na věcech užívaných (předměty na leasing)
  • na odložených věcech zaměstnanců nebo zákazníků (posilovny, bazény, koupaliště, fitcentra, lékařské ordinace)
  • odpovědnosti za újmu vlastnických práv k nemovitosti
  • v souvislosti s výkonem činnosti statutárního orgánu společenství vlastníků
  • náklady občanského soudního řízení o náhradě škody
  • utrpěnými duševními útrapami (peněžitá náhrada nemajetkové újmy).

 

Podle informací od jedné z největších pojišťoven podnikatelé nejvíc žádali požární nebezpečí, která zahrnují požár a jeho průvodní jevy, výbuch, přímý úder blesku, náraz nebo zřícení letadla nebo jeho nákladu, aerodynamický třesk, kouř, pád stromů, stožárů a jiných předmětů. Za základním živelním pojištěním následuje pojištění proti odcizení,které zahrnuje krádež s překonáním překážky a loupežné přepadení.

Vydelate na podnikatelskem pojisteni obr 3

Poradce nastaví správnou kombinaci produktů

Skladbu rizik i druhy pojištění si podnikatelé volí podle svého zaměření respektive odvětví činnosti. Dobrý poradce určitě doporučí věnovat pozornost pojištění odpovědnosti za škody a to minimálně v rozsahu škody způsobené provozní činností a vadou výrobku. Ty představují nejčastější případy škody, kterou pojištěný při své podnikatelské činnosti může způsobit třetí osobě, to je škody na životě, zdraví nebo věci a z těchto škod vyplývající jiné majetkové škody.

Pojišťovny nabízí i různé specificky přizpůsobené programy, nabídky a balíčky, které zahrnují pojištění všech obvyklých podnikatelských komodit. Každý podnikatel si tak podle svých individuálních potřeb může zvolit a sestavit kombinaci komplexního pojištění na míru.

Ne každý majitel firmy ale správně vnímá celé spektrum rizik, které mu hrozí. Také pojistné částky, které si podnikatelé sjednávají, někdy nepokryjí vzniklé škody. Díky dobrému poradci řemeslníci neopomenou pojištění nářadí a zásob v konkrétním místě, ale rovněž v kufru auta, živnostníci v klidu přežijí úraz či nemoc, protože budou mít sjednané přerušení provozu. Kdybychom měli bez rozmýšlení vyřknout dvě pojištění, na která by v souboru všech uzavíraných pojištění podnikatelé, zvláště živnostníci a malí podnikatelé, neměli zapomínat, nepochybně by v souladu s výsledky průzkumu Kooperativa pojišťovny zaznělo pojištění přepravy finančních prostředků, kterékryje loupežné přepadení v momentě, kdy náš klient přepravuje např. tržby do banky a pojištění přerušení provozu.

Ing. Vladimír Srp, analytik Broker Trustu

Článek vyšel v magazínu Profi poradenství & finance.

Související články

Rizika

Mírně nepovedený týden (Videokomentář: Týden 46)

Máme pro vás novinku, týdenní komentář jsme tentokrát udělali formou videa. Dění na trzích jsme tak zmapovali ještě detailněji než obvykle.

17. 11. 2021 1 minut čtení minut čtení

Rizika

Podzimní vítr přivál slevy do životního pojištění

Pojišťovny se snaží zaujmout klienty různými cestami. Dočasně nižší cena či bonus k pojistnému plnění patří k těm osvědčeným způsobům. Nyní v životním pojištění probíhá několik zajímavých slevových kampaní. Pojďme…

5. 11. 2021 3 minut čtení minut čtení

Rizika

Americké trhy lámou rekordy. A co to bude dál? (Týden 44)

Hlavní světové akciové trhy v průběhu minulého týdne rostly a navázaly tak na vývoj z dvou předchozích týdnů. Americký index SP500 se dokonce probojoval na svoje nejvyšší historické hodnoty. Index…

2. 11. 2021 2 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Články e-mailem každý pátek

Rádi vám předáme know-how. Nechte nám na sebe kontakt.