Pojišťovny se perou o klienty. Je hřích sjednat novou pojistku?

Pojišťovny nespí. Aby získávaly nové klienty, minimálně jednou ročně, někdy i častěji, přicházejí s úpravami produktů životního pojištění. Zkracují čekací doby, zlevňují ceny pojistek i rozšiřují množství krytých diagnóz. Zároveň ale u některých druhů úrazů podmínky zpřísňují. Podívejte se, jak se pojištění za poslední tři roky změnilo a kdy je zrušení staré a sjednání nové životní pojistky „hříchem“, a kdy se naopak...

Pojišťovny nespí. Aby získávaly nové klienty, minimálně jednou ročně, někdy i častěji, přicházejí s úpravami produktů životního pojištění. Zkracují čekací doby, zlevňují ceny pojistek i rozšiřují množství krytých diagnóz. Zároveň ale u některých druhů úrazů podmínky zpřísňují. Podívejte se, jak se pojištění za poslední tři roky změnilo a kdy je zrušení staré a sjednání nové životní pojistky „hříchem“, a kdy se naopak vyplatí.

Trh životního pojištění je velmi konkurenční a pojišťovny přicházejí s vylepšenými produkty. V posledních třech letech pojišťovny například zavedly zajímavé slevy z pojistného v závislosti na počtu pojištěných osob na smlouvě nebo podle výše pojistného. Nově se můžeme v produktech setkat se slevami za méně riziková povolání pojištěného, za nekouření, absolvování preventivních lékařských prohlídek, nízký index tělesné hmotnosti (BMI). Stále častější jsou také slevové akce, kdy pojišťovny umožňují po určitou dobu získat trvalou slevu na pojistném, běžně ve výši 10 až 20 procent z pojistného,“ říká Dušan Šídlo, pojistný analytik společnosti Broker Trust.

Lepší ochrana při pojištění smrti a invalidity

Ke snižování rizikového pojistného docházelo v posledních letech i u pojištění smrti. Některé pojišťovny zahrnují do krytí dřívější plnění v případě konečného stádia onemocnění nebo zrušily výluky na smrt v souvislosti s teroristickými činy. Ještě více se rozvinulo pojištění invalidity. Již jsou například známy přesné statistiky rozdělení jednotlivých stupňů invalidity, pojišťovny tak mohly oproti minulosti cenu zpřesnit a v některých případech tedy i snížit.

Vybrané pojišťovny rovněž začaly krýt i psychické příčiny, které před pár lety vylučovaly. Rovněž se snížila délka čekací doby na plnění v případě invalidity v důsledku nemoci, a to ze dvou let až na tři měsíce. Dnes je možné dobře pojistit i první stupeň invalidity, což v roce 2013 ještě nepřicházelo prakticky v úvahu. Pojištění automaticky nezaniká při vzniku nižšího stupně invalidity a pojištěnému může být při zhoršení zdravotního stavu – pozdějšímu přesunu do vyšších stupňů invalidity – doplacen rozdíl v pojistné částce,“ uvádí Dušan Šídlo.

Pojišťovny kryjí více nemocí

Při stejné výši pojistného došlo ke zvýšení pojistné ochrany u pojištění závažných onemocnění.

Zatímco dříve toto pojištění krylo běžně pouze 12 až 18 diagnóz, dnes pojistky běžně zahrnují více než 30 diagnóz. Některé pojišťovny vylepšily podmínky pojištění rakoviny a plní i při méně fatálních diagnózách. Pojištění je také lépe ušito na míru vybraným cílovým skupinám, ať již jde o ženy, muže či děti,“ říká k tomu Dušan Šídlo.

Úrazy při sportech už lze pojistit za dobrou cenu

V případě úrazového pojištění jsou přesouvána vybraná manuální povolání z vyšších rizikových skupin do první, což znamená zlevnění pojistného pro klienty, kteří pracují manuálně. Stále více pojišťoven přestalo účtovat přirážku k pojistnému za registrované rizikové sporty, pokud za ně pojištěný nepobírá finanční odměnu, a nejedná se tedy o profesionální sport. Ve srovnání s minulostí se můžeme levněji pojistit i v případě, kdy jsou provozovány vybrané rizikové volnočasové aktivity.

U pojištění pracovní neschopnosti nabízejí pojišťovny nové produkty s delší karenční lhůtou (a tedy s nižším pojistným) a širší pojistnou ochranou, kdy ubyly některé výluky, například na rizikové těhotenství či pro podnikatelky, které pobírají rodičovskou, nebo výluky na pobyty v lázních a sanatoriích,“ vypočítává Dušan Šídlo.

„Utažené kohoutky“ u pojištění denního odškodného

Ke zpřísnění podmínek (zvýšení počtu výluk, snížení limitu denní dávky) ve srovnání s obdobím před třemi roky došlo u řady pojišťoven pouze u pojištění denního odškodného úrazem, kdy pojišťovny odmítají z důvodu nárůstu pojistných podvodů krýt některé drobné úrazy. U pár pojišťoven také došlo k zavedení výluky na psychické nemoci u pojištění invalidity.

„Přesjednaní“ smlouvy neznamená automaticky poškození

Kombinace všech výše uvedených důvodu naznačuje, že nahrazení staré smlouvy, zvláště rizikového životního pojištění, novou smlouvou, může mít svůj racionální základ.

Tvrdit, že přesjednání smlouvy je vždy poškozením klienta, je spíše jen zbožné přání pojišťoven, než realita. U rizikových životních pojištění neexistují sankce za ukončení pojištění, jde tedy o jinou situaci než u investičního životního pojištění. Starou investiční pojistku není nutné rušit, ale minimalizovat – může například sloužit pro daňový odpočet formou mimořádného pojistného (za nulové či minimální poplatky), přičemž kvalitnější pojistnou ochranu si může klient zajistit v novějších produktech. Pokud se tedy klientovi výrazně nezhoršil zdravotní stav, nemusí být důvod zůstávat ve starém produktu s horšími podmínkami a vyšší cenou. Změnu pojistky je ale vždy potřeba dobře zvážit a ideálně se poradit s kvalitními odborníky,“ uvádí Dušan Šídlo.

Zároveň ale tvrdí, že nic není černobílé a ve vybraných případech může být zrušení staré smlouvy a sjednání nové skutečně poškozením klienta, především v případech investičního životního pojištění, kdy je nutné platit za předčasné ukončení smlouvy poplatky pojišťovně a také zpětně dodanit částky, který si díky pojištění odepsal od základu daně.

Stejně tak ale může být pro klienty nevýhodné, aby zůstávali pojištěni podle původní smlouvy, která má například vícero výluk,“ dodává Dušan Šídlo z Broker Trustu s tím, že ne vždy je rozhodujícím faktorem, který vypovídá o kvalitě pojistky, její cena, ale rozsah krytí. Profesionální poradce pak klientům dokáže představit různé alternativy pojištění a podle jejich požadavků najít optimální řešení.

Modelové případy: ROK 2013 vs. 2016

Následující příklady ukazují, jak se za poslední tři roky změnily v konkrétních oblastech podmínky u vybraných pojišťoven. Zdrojem dat jsou aktuální pojistné metodiky společnosti Broker Trust.

Příklad č.1

Pojištěnec: Žena, věk 30 let, pojistná doba do 60 let věku, administrativní povolání

Situace: Zaměstnavatel přispívá na životní pojištění částku 1000 Kč měsíčně. Zaměstnankyně požaduje využít tento příspěvek na pojistnou ochranu, k maximalizaci pojistné částky pro případ úmrtí. Žena je nekuřačka a absolvuje preventivní lékařské prohlídky. Jaká je výše pojistné částky pro případ úmrtí?

Rok 2013

Pojišťovna Pojistná částka
POJIŠŤOVNA ČS (FLEXI) 3 165 000 Kč
UNIQA RIZIKOVÉ ŽP S DIVIDENDOU 3 120 000 Kč
METLIFE GARDE 2 260 000 Kč

 

Rok 2016

Pojišťovna Pojistná částka Rozdíl
POJIŠŤOVNA ČS (FLEXI) 3 610 000 Kč  + 445 000 Kč
UNIQA RIZIKOVÉ ŽP S DIVIDENDOU 3 790 000 Kč  + 670 000 Kč
METLIFE GARDE 4 330 000 Kč + 2 070 000 Kč

 

Příklad č. 2

Situace: Žena požaduje pojištění úmrtí na 500 000 Kč konstantní částku a invaliditu 3. stupně na 2 500 000 Kč klesající částku. Klientka je kuřačka. Jaká je výše měsíčního pojistného?

Rok 2013

UNIQA RIZIKOVÉ ŽP S DIVIDENDOU 540 Kč

 

Rok 2016

UNIQA RIZIKOVÉ ŽP S DIVIDENDOU 438Kč – 102 Kč (tj. 19 %)

Související články

Poradenství, Rizika, Úvěrování, Výnosy

Jak naložit s pojistkou, hypotékou nebo investicí v dnešní nejisté době?

„Když nemají na chleba, ať jedí koláče.“ Podobně nešťastně jako slavný výrok přisuzovaný francouzské královně Marii Antoinettě může v některých případech vyznít i udílení univerzálních finančních rad v době ekonomické…

9. 9. 2022 7 minut čtení minut čtení

Rizika

Co by si měli v pojištění ohlídat chataři a chalupáři, nejen na samotě u lesa

Poslední roky zažila poptávka po chatách a chalupách nebývalý boom, mimo jiné způsobený i omezeními kvůli pandemii. Mnozí dnes zažívají jednu ze svých prvních chatařských a chalupářských sezon „ve vlastním“.…

27. 7. 2022 7 minut čtení minut čtení

Rizika

Jak si z dovolené nepřivést místo suvenýrů pojistný průšvih

Nastává hlavní období dovolených a po dvou letech covidových opatření míří Češi do zahraničí ve velkém. Pro nadpoloviční většinu dovolenkářů se v posledních letech stalo samozřejmostí přibalit si sebou i…

8. 7. 2022 5 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Články e-mailem každý pátek

Rádi vám předáme know-how. Nechte nám na sebe kontakt.

Bohuslav Černý

ředitel pro prahu

obchod.cerny@brokertrust.cz

+420 602 445 306