Pod lupou: životní pojištění Můj život

Novou vlajkovou lodí České pojišťovny v oblasti životního pojištění je produkt Můj život.  Pojďme se proto podívat pod pokličku tohoto produktu, zda je skutečně konkurenceschopný nebo jde jen o „oprášený“ Dynamik s netransparentní poplatkovou strukturou. Pojištění Můj život je investiční životní pojištění, které umožňuje pojistit až 10 osob. Minimální pojistné je vyšší, a sice 500 Kč měsíčně. Pojišťovna si také...

Novou vlajkovou lodí České pojišťovny v oblasti životního pojištění je produkt Můj život.  Pojďme se proto podívat pod pokličku tohoto produktu, zda je skutečně konkurenceschopný nebo jde jen o „oprášený“ Dynamik s netransparentní poplatkovou strukturou.

Pojištění Můj život je investiční životní pojištění, které umožňuje pojistit až 10 osob. Minimální pojistné je vyšší, a sice 500 Kč měsíčně. Pojišťovna si také stanovila podmínku: nejnižší pojistné na „životní složku“ (pojištění smrti, dožití, závažných onemocnění, invalidity a investiční složku) musí být vždy alespoň 250 Kč měsíčně. Nabídka připojištění nijak nevybočuje z průměru, chybí však například pojištění závažných onemocnění dětí. Za zmínku stojí možnost pojistit splátky úvěru při ztrátě příjmu a tradičně široký rozsah asistenčních služeb.

Pojištění lze sjednat i na krátkou dobu, například jen 3 roky. Slevy na pojistném pojišťovna poskytuje nikoliv dle počtu pojištěných osob či sjednaných připojištění, ale v závislosti na výši běžného pojistného. Součástí pojištění je i věrnostní program. Pojišťovna vrátí 20 % rizikového pojistného při dožití či smrti první pojištěné osoby. Hlavní podmínkou je měsíční pojistné po slevě ve výši alespoň 1000 Kč a podíl průměrného rizikového pojistného za sjednaná pojištění vůči běžnému pojistnému minimálně 40 %.

Podmínky pojištění života: nic zásadního se nemění

Pojistné podmínky pojištění smrti jsou standardní – z pojistného krytí je vyloučeno úmrtí pojištěného, které nastalo v souvislosti s terorismem, válečnými událostmi, vzpourami a občanskými nepokoji (při aktivní účasti pojištěného na straně iniciátora). Pojišťovna plní za sebevraždu pojištěného, pokud k ní dojde po 2 letech trvání pojištění. Dobré je, že si pojišťovna nevyhrazuje právo krátit plnění oprávněným osobám v případě, kdy úmrtí pojištěného souviselo s požitím alkoholu. Pojišťovna je oprávněna snížit plnění o jednu polovinu jen v případě, kdy pojištěný způsobil jinému těžkou újmu na zdraví či smrt anebo jinak hrubě porušil důležitý zájem společnosti.

Pojištění invalidity: významné zlepšení, ale…

Pojištění invalidity prošlo významnou inovací. Konečně lze u České pojišťovny pojistit všechny stupně invalidity, byť jen formou renty. Druhý a třetí stupeň invalidity lze sjednat i na jednorázovou částku. Pojišťovna vyplácí podle podmínek pojistnou částku, když je pojištěnému přiznán invalidní důchod od státu a nevyhrazuje si právo na přezkoumávání zdravotního stavu. Čekací doba při invaliditě z důvodu nemoci zůstávají 2 roky a pojištění invalidity považuje pojišťovna za životní pojištění, což znamená nevypověditelnost ze strany pojišťovny. Co je ještě pozitivní? Nejsou výluky na psychiatrické a psychické nemoci. Uplatňována je ale výluka na invaliditu, která by souvisela se zdravotním stavem před počátkem pojištění.

I přes toto omezení se podmínky pojištění invalidity produktu Můj život zařadili k tomu nejlepšímu. A to je příjemné překvapení. Má to však jeden nezanedbatelný háček. Příjem zájemce o pojištění se u požadavku na jednorázové plnění pro případ invalidity 2. a 3. stupně nezkoumá jen do částky 400 000 Kč. Výše maximální pojistné částky je tak závislá na čistém měsíčním příjmu klienta a určuje se podle tabulek pojišťovny. A toto omezení má pochopitelně zásadní vliv na využitelnost produktu v praxi finančního a pojišťovacího poradce. Jak ilustruje následující tabulka, požadavky na výši příjmu zájemce o pojištění jsou velmi přísné:

Muj zivot obr 1Pozn. ilustrativní výtah z tabulek České pojišťovny

Česká pojišťovna se chlubí také tím, že „díky možným kombinacím sjednání pojištění pro případ invalidity ve více variantách disponuje Česká pojišťovna nejširší nabídkou pokrytí nebezpečí spojených s invaliditou v důsledku nemoci nebo úrazu, která je klientům v ČR k dispozici.“ To bohužel není pravda, existují pojistné produkty (například pojišťovny Aegon), které nabízejí více variant invalidního pojištění.

Pojištění úrazu: nově vyšší progrese

U pojištění trvalých následků úrazu dochází k pozitivní změně. Progresivní plnění bylo navýšeno až na šestinásobek, a to při 100% tělesném poškození. I přes tuto úpravu výše plnění z pojištění trvalých následků úrazu patří k podprůměru. Zůstávají totiž nižší hodnoty ocenění některých úrazů v oceňovacích tabulkách. Tyto tabulky také nejsou součástí pojistných podmínek.

Pojišťovna rovněž nenabízí pojištění od 10 % tělesného poškození, ale od 10,01 % poškození, čímž řadu úrazů vylučuje z plnění. Někteří finanční poradci ocení možnost pojistit následky úrazu v motorovém vozidle. Zůstává také možnost pojišťovny zajistit extrémní i profesionální sporty.

Poplatky: znovu hra na schovávanou?

Česká pojišťovna investuje pojistné do takzvaných vnitřních fondů, jejichž aktiva jsou tvořena podílovými fondy ČP INVEST investiční společnost. Maximální hodnota management fee fondů je stanovena na vstřícná 3 % ročně. Aktuální výše syntetického TER je uváděna pro 2 fondy, pro Vyvážený fond fondů a Dynamický fond fondů, a dosahuje 2,14 % a 2,21 % ročně. V sazebníku poplatků opět nenajdeme výši počátečních nákladů spojených s pojistnou smlouvou. Naštěstí jsou uvedeny v modelaci pojištění. Splátka na úhradu počátečních nákladů se u smlouvy s dobou 30 let pohybuje zhruba ve výši 185 % z prvního ročního pojistného.

Co říci závěrem? Pojištění Můj život je moderním produktem, který z pohledu pojistného krytí již na nejlepší hráče na trhu zase až tolik neztrácí. Škoda jen dvou věcí. Velice přísných limitů sjednatelných pojistných částek ve vztahu k  příjmu pojištěného a celkovou vyšší nákladovost fondů navázaných na pojištění.

Dušan Šídlo, analytik Broker Trustu

Článek vyšel v magazínu Profi poradenství & finance

Související články

Rizika

Jaké je pojištění ztráty příjmu od Lloyd´s?

V produktovém portfoliu máme i pojištění pro případ neschopnosti vykonávat svoji profesi, tedy něco jako pojištění profesní invalidity. Pojištění nabízí coverholder Leadenhall ve spolupráci s Lloyd´s. Jak vám může u…

27. 1. 2021 4 minut čtení minut čtení

Rizika

Co přinese nová aplikace na sjednání neživotního pojištění?

Není tajemstvím, že v Broker Trustu vyvíjíme novou aplikaci na srovnání a sjednání produktů neživotního pojištění. Zajímá vás, jak bude vypadat a v čem bude lepší? (Na konci článku najdete…

11. 11. 2020 3 minut čtení minut čtení

Rizika

Jaké je pojištění od YOUPLUS?

Nedávno jsme do naší neustále rostoucí nabídky zařadili novou pojišťovnu Youplus, jejíž životní pojištění 4U přináší některé novinky. Podívejme se na ně blíže.

29. 10. 2020 4 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Články e-mailem každý pátek

Rádi vám předáme know-how. Nechte nám na sebe kontakt.

Za zkoušku nic nedáte

Vyladili jsme nástroje pro Vaše vize. Co si o nich poslechnout víc? Pojďme to probrat třeba u kávy.

Chráníme Vaše Osobní údaje