POD LUPOU: životní pojištění GARDE s 20% slevou

Vlajkovou lodí pojišťovny MetLife v oblasti životního pojištění je produkt GARDE, což je investiční životní pojištění. Pojďme se podívat pod pokličku tohoto produktu, zda má smysl o něm uvažovat. To, že pojišťovna na toto pojištění hodně sází, naznačuje také aktuální cenová akce, která trvá do 15. 6. 2015. Minimálně do tohoto data poskytuje MetLife (přesněji MetLife Europe Limited, pobočka...

Vlajkovou lodí pojišťovny MetLife v oblasti životního pojištění je produkt GARDE, což je investiční životní pojištění. Pojďme se podívat pod pokličku tohoto produktu, zda má smysl o něm uvažovat.

To, že pojišťovna na toto pojištění hodně sází, naznačuje také aktuální cenová akce, která trvá do 15. 6. 2015. Minimálně do tohoto data poskytuje MetLife (přesněji MetLife Europe Limited, pobočka pro ČR) slevu 20 % na veškeré rizikové pojistné až do konce pojištění. V pojištění přitom zůstává věrnostní bonus v podobě vrácení 10 % rizikového pojistného po 10 letech trvání pojištění bez pojistné události. Jde tak bezesporu o nejvýhodnější slevovou akci mezi pojišťovnami za poslední měsíce. Podívejme se do podmínek tohoto pojištění, zda ale není tato cenová výhoda na úkor kvality pojištění.

Pojištění smrti s minimem výluk

Podmínky pojištění smrti jsou nadstandardní – z pojistného krytí je vyloučeno jen úmrtí pojištěného, ke kterému došlo v souvislosti s válečnými událostmi, se vzpourou, s povstáním, s občanskými nepokoji nebo (nejedná-li se o stav krajní nouze nebo nutné obrany) s aktivní účastí pojištěného na násilné akci. Vyloučeno je rovněž úmrtí v souvislosti s AIDS (HIV). Naopak na rozdíl od některých jiných produktů není vyloučeno úmrtí v souvislosti s terorismem (pokud se pojištěný aktivně neúčastnil), jaderným zářením, se závody, s požitím alkoholu atd. Pojišťovna kryje i sebevraždu, pokud k ní dojde po 2 letech od počátku pojištění.

MetLife jako jedna z mála pojišťoven rovněž segmentuje klienty podle rizikovosti. Relativně nízkou cenu za krytí rizika úmrtí zaplatí klienti, kteří jsou nekuřáci a chodí pravidelně na preventivní lékařské prohlídky. Pro tento segment klientů vychází GARDE jako č. 1 v nákladovém ukazateli RIP. Na druhou stranu, cenově se pojištění až tolik nevyplatí kuřákům.

Pojištění invalidity bez výluky na zdravotní stav před počátkem pojištění

Pojištění invalidity v rámci produktu GARDE má některé slabé a některé silné stránky. Mezi ty slabé patří postupná výplata pojistné částky (90 % pojistné částky je vyplaceno až po uplynutí 18 měsíců pobírání invalidního důchodu od státu), výluka na psychiatrické diagnózy u nižších stupňů invalidity a výluka na ploténkové páteřní syndromy bez objektivního poškození míchy a/nebo míšních kořenů (v praxi však u vyšších stupňů invalidity k těmto případům prakticky nedochází).

Naopak mezi silné stránky patří krátká čekací doba u invalidity následkem nemoci (90 dní) a především neuplatňování výluky na invaliditu v důsledku nemoci, která existovala ještě před počátkem pojištění. To platí za předpokladu, že pojištěný vyplní pravdivě zdravotní dotazník a pojišťovna ho do pojištění přijme. Za výhodu lze považovat i to, že u invalidity 3. stupně nejsou vyloučeny psychiatrické diagnózy (řada pojišťoven je totiž vylučuje u všech stupňů invalidity).

Pojištění trvalých následků úrazu s vysokou progresí

Pojištění trvalých následků úrazu v rámci pojištění GARDE nepatří rozhodně k nejlevnějším. Na druhou stranu je vyšší cena vynahrazena některými výhodami. Jmenovat lze například štědrý systém progresivního plnění s progresí až 850 % a vysokou podrobnost oceňovacích tabulek. Pojišťovna převážně uvádí konkrétní hodnoty a rozpětí tělesného poškození, u minima úrazů jsou uvedeny pouze maximální hodnoty tělesného poškození. Ani výluky tohoto pojištění nejsou nijak nestandardní, naopak. Pojišťovna například plní i za dorzopatie (např. skolióza, lordóza, omezená pohyblivost páteřního úseku atd.), pokud jsou doloženy objektivním neurologickým nálezem.

Jaký je závěr? Poskytovaná atraktivní sleva pojišťovnou v rámci jarní cenové akce rozhodně není na úkor kvality pojištění. Pokud bych tedy pracoval jako finanční poradce, chtěl bych mít životní pojištění GARDE ve svém portfoliu, a to díky některým výborným produktovým vlastnostem tohoto pojištění (dobrá cena pro vybraný segment klientů, minimum výluk u pojištění smrti, neuplatňování výluky na zdravotní stav před počátkem pojištění u invalidity, určitost oceňovacích tabulek v pojištění trvalých následků úrazu atd.).

Dušan Šídlo, analytik Broker Trustu

Související články

Ostatní, Poradenství, Rizika

Anketa: Podpojištění jako jasný vítěz mezi pojistnými nešvary

Když jsme se našich partnerů a kolegů zeptali, na jaký nešvar v pojistkách u klientů nejčastěji narážejí, dostali jsme většinou jasnou odpověď – podpojištění majetku i života. Výjimkou nejsou ani…

13. 1. 2022 1 minut čtení minut čtení

Poradenství, Rizika, Výnosy

Raději napočítat dvakrát do deseti. Jak si nenadělit investiční průšvih?

Člověk se už skoro bojí otevřít ledničku, aby na něj nevyskočilo slovo inflace. Informace o klesající hodnotě peněz se dnes valí v podstatě odevšad. Aby ne, inflace je nejvyšší za…

10. 12. 2021 11 minut čtení minut čtení

Rizika

Mírně nepovedený týden (Videokomentář: Týden 46)

Máme pro vás novinku, týdenní komentář jsme tentokrát udělali formou videa. Dění na trzích jsme tak zmapovali ještě detailněji než obvykle.

17. 11. 2021 1 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Články e-mailem každý pátek

Rádi vám předáme know-how. Nechte nám na sebe kontakt.