Pod lupou: životní pojištění FLEXI 2015

Během kongresu jste se Dušana Šídla často ptali na Flexi. Přinášíme Vám jeho rozbor nové FLEXI, který vyšel v  časopise Profi Poradenství & Finance. Pojišťovna České spořitelny udělala některé změny v oblíbeném životním pojištění FLEXI. Pojďme se na některé z nich podívat podrobněji. Z pojištění invalidity se nově může plnit i za psychické nemoci Pojišťovna České spořitelny zrušila výluku na psychické a psychiatrické diagnózy...

Během kongresu jste se Dušana Šídla často ptali na Flexi. Přinášíme Vám jeho rozbor nové FLEXI, který vyšel v  časopise Profi Poradenství & Finance.

Pojišťovna České spořitelny udělala některé změny v oblíbeném životním pojištění FLEXI. Pojďme se na některé z nich podívat podrobněji.

Z pojištění invalidity se nově může plnit i za psychické nemoci

Pojišťovna České spořitelny zrušila výluku na psychické a psychiatrické diagnózy (F00 – F99 poruchy duševní a poruchy chování dle MKN 10). Výjimkou jsou pouze nemoci vzniklé v příčinné souvislosti s požíváním alkoholu a/nebo psychoaktivních látek. Tato výluka je automaticky vypuštěna i u stávajících klientů, kteří mají smlouvy FLEXI, které jsou označeny počáteční číslicí 7. Tato změna platí pro nejtěžší, tedy 3. stupeň invalidity. Pro nižší stupně invalidity se nic nemění a tato výluka nadále platí.

Pozitivní rovněž je, že z pojistných podmínek byla odstraněna textace práva pojišťovny prozkoumat nárok na uznání invalidity státem. Na druhou stranu je v podmínkách uvedeno, že pro 3. stupeň invalidity platí, že se pojištěný stal „trvale a nezvratně neschopným“ a tímto nezpůsobilým k výkonu práce nebo jiné výdělečné činnosti. Takto přísně (nezvratnost) však zákon o důchodovém pojištění 3. stupeň invalidity nedefinuje, proto lze usuzovat, že samotné uznání invalidity státem nemusí nutně znamenat uznání invalidity pojišťovnou, pokud nepůjde o prokazatelně nezvratný stav.

Zvýšení flexibility

Dalším vylepšením je možnost sjednat rozdílnou pojistnou částku pro každý stupeň invalidity, přičemž pojištění po výplatě pojistné částky nezaniká. Pokud je klientovi později uznán vyšší stupeň invalidity, je mu vyplacena celá pojistná částka sjednaná pro vyšší stupeň. Maximální pojistná částka byla navýšena na velmi benevolentních 10 mil. Kč, a to pro každý stupeň.

Individualizované výluky

Pojišťovna České spořitelny nově rovněž přijme do pojištění FLEXI více klientů, a to prostřednictvím individualizovaných výluk. Nemocným zájemcům o pojištění je možné z pojištění vyloučit konkrétní část těla, konkrétní diagnózu nebo tělesný orgán. Tato změna platí pro všechna nová pojištění s výjimkou rizika úmrtí. Máte-li klienta s vážnou nemocí, kterou jiná pojišťovna odmítla pojistit na jakékoliv riziko, v produktu FLEXI 2015 můžete se sjednáním alespoň určitého pojistného krytí uspět.

Rozšířené pojištění úmrtí

Pojišťovna rozšířila doplňkové pojištění smrti o termální stádium onemocnění. Pokud lékař klientovi stanoví terminální prognózu (prognóza, že klient do několika měsíců zemře), bude vyplaceno 60 % pojistné částky. Zbylé prostředky získají oprávněné osoby po úmrtí klienta. Toto rozšíření platí automaticky i pro stávající klienty se staršími smlouvami FLEXI.

Vstříc hypotékám

U pojištění smrti, vážných onemocnění a invalidity lze ve FLEXI 2015 sjednat nově i anuitně klesající pojistné částky. Anuitní klesání dokáže přesně kopírovat hypotéka dle úroku jeho úvěru. K hypotékám je tato pojistná částka tak vhodnější než lineární klesání. Nově je možné také kombinovat konstantní a klesající pojistnou částku. Pojištění je tak z pohledu nastavení ještě více flexibilní, nežli tomu bylo v minulosti.

Cenově může letos vycházet lépe než loni

Pokud si klient pojistí alespoň jedno z vážných rizik bez nastavení individuálního konce pojištění (smrt, velmi vážné onemocnění, invalidita 3. stupně) v součtu alespoň za 500 000 Kč a zároveň je pojistka sjednána s vybranými parametry (například pojistná doba alespoň 15 let, smlouva min. do 50 let věku mladšího z dvojice pojištěných atd.), může klient získat takzvané zvýhodněné pojistné. Ve vybraných případech tak může vyjít cena pojištění levněji, a to v průměru o 10 % až 20 % dle zadaných parametrů. Na konkrétní výši případné cenové úspory ve srovnání s předchozí variantou FLEXI je finanční poradce upozorněn v modelaci.

Novinek ohledně pojištění FLEXI je ještě více. Například minimální měsíční pojistné 300 Kč nově i pro dvojici pojištěných (dosud bylo 600 Kč); u pojištění úrazu snížení limitu denní dávky, u kterého musí doložit pojištěný odpovídající příjem na 550 Kč/den včetně; zvýšení počtu diagnóz z pojištění závažných onemocnění a snížení pojistných sazeb tohoto rizika; zavedení progresivního plnění u pojištění denního odškodného dětí a jiné.

Co říci závěrem? Flexibilita životního pojištění FLEXI 2015 je opravdu maximální a většina provedených produktových změn je ve prospěch klientů.

Dušan Šídlo, analytik Broker Trustu

Související články

Rizika

NN ORANGE RISK: seznamte se změnami!

NN pojišťovna přichází po sloučení s Aegon pojišťovnou s první výraznou produktovou změnou, kterou je rizikové životní pojištění ORANGE RISK. Co nového přináší?

19. 8. 2020 4 minut čtení minut čtení

Rizika

Zloději se zaměřují na dražší kola. Pomůže vhodná pojistka

Na českých cyklostezkách a v bikeparcích jezdí cyklisté nezřídka na kolech či elektrokolech s pořizovací cenou za několik desítek tisíc korun. Na dražší sportovní kola se každoročně zaměřují zloději, kteří…

14. 8. 2020 6 minut čtení minut čtení

Rizika

Prevence, jednoduchost a chytré aplikace. Koronavirus zrychluje změny v pojištění

Pandemie onemocnění covid-19 radikálně ovlivnila celosvětově a prakticky ze dne na den běžný život, fungování státních ekonomik i jednotlivých sektorů. Pojišťovnictví není výjimkou. Koronavirus urychlí změny, ke kterým se doposud…

7. 8. 2020 6 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Články e-mailem každý pátek

Rádi vám předáme know-how. Nechte nám na sebe kontakt.

Za zkoušku nic nedáte

Vyladili jsme nástroje pro Vaše vize. Co si o nich poslechnout víc? Pojďme to probrat třeba u kávy.

Chráníme Vaše Osobní údaje