Pod lupou: rizikové životní pojištění RIZIKOVKA

Česká podnikatelská pojišťovna je po pojišťovně Allianz další pojišťovnou, která to zkouší jinak. Jak? S čistě rizikovým pojištěním, sice s nižší provizí za sjednání smlouvy, ale s o to větší odměnou za trvání pojištění. Jaké je toto pojištění? Vyšší provize za trvání pojištění ČPP je další pojišťovna, která zkouší štěstí s čistě rizikovým životním pojištěním. Základní odlišností je opět provizní...

Česká podnikatelská pojišťovna je po pojišťovně Allianz další pojišťovnou, která to zkouší jinak. Jak? S čistě rizikovým pojištěním, sice s nižší provizí za sjednání smlouvy, ale s o to větší odměnou za trvání pojištění. Jaké je toto pojištění?

Vyšší provize za trvání pojištění

ČPP je další pojišťovna, která zkouší štěstí s čistě rizikovým životním pojištěním. Základní odlišností je opět provizní systém. Ten spočívá v nižší získatelské provizi a ve vyšší následné odměně. Například u dlouhodobých smluv je provize za sjednání pojištění nižší zhruba o 30 %, než je u obdobných produktů běžné. Následná provize je však výrazně vyšší. Pokud smlouva bude trvat alespoň 5 let, souhrnná provize je již na standardní úrovni. Pokud bude pojištění trvat ještě déle, výhodnost toto pojištění z pohledu provize bude dále narůstat. Na smlouvě je přitom možné sjednat i některá neživotní rizika, například velmi konkurenceschopné pojištění odpovědnosti v občanském životě či z výkonu povolání.

Nový nástroj proti stornům

Jednou z běžných nevýhod „rizikovek“ je větší riziko storen. Přitom pro tato pojištění je běžné, že z důvodu neexistence investiční složky nejsou žádné věrnostní bonusy. To však neplatí pro tuto  RIZIKOVKU. Pojišťovna se snaží storna snížit nejen slevou za bezeškodní průběh, ale také věrnostním programem. Každý rok v lednu  vrací na účet pojistníků 5 % ze zaplaceného pojistného. Pokud by došlo k výpovědi pojištění do 5 let od uzavření pojištění, je nutné tuto finanční odměnu pojišťovně vrátit. Věrnostní bonus tedy v kombinaci s kvalitním následným servisem ze strany finančního poradce může zafungovat jako dobrá ochrana proti stornům.

Pojištění nezaniká úmrtím pojistníka

Výhodou rizikových pojištění je nižší požadavek na výši minimálního pojistného, mohou tak sloužit i k dopojištění. Minimální pojistné, které lze reálně platit, je 324 Kč ročně. RIZIKOVKA však nemusí sloužit jen k dopojištění, ale i jako rodinná smlouva. Pojistit je možné 2 dospělé osoby a až 4 děti a zkombinovat vícero rizik. Pojistná smlouva rovněž nezaniká úmrtím hlavního pojištěného, tedy pojistníka. Navíc je možné připojistit zproštění od placení z důvodu smrti hlavní pojištění osoby = pojistníka. Pokud zůstanou další pojištěné osoby na smlouvě po smrti pojištěného, pojišťovna hradí do konce pojištění pojistné. Nevzniká tak riziko, že úmrtím pojistníka dojde k zániku smlouvy pro neplacení pojistného.

Produktové speciality

Co nového ještě RIZIKOVKA přináší? Jmenovat lze například možnost pojistit invaliditu ve všech stupních na 100 % pojistné částky (to v kategorii rizikového pojištění zatím nebylo běžné), zahrnutí čtvrtého stupně invalidity (tedy bezmocnosti, ale již ve druhém stupni) a možnost připojištění příspěvku na zvláštní pomůcky, nové kombinace závažných nemocí a možnost pojistit vrozené vady dětí či počáteční stádia rakoviny na plnou pojistnou částku. Na smlouvě nechybí ani stále populárnější pojištění ošetřovného dětí („paragraf“) a pojištění hospitalizace s doprovodem rodiče. Ke sjednanému zproštění také klient zdarma obdrží krytí z důvodu ztráty zaměstnání. Jinými slovy, v tomto rizikovém pojištění je dnes již možné pojistit vše jako u investičních pojistek, a to i včetně klesajících částek.

Co je a není nového ve výlukách?

Ve výlukách je na rozdíl od investičního pojištění ČPP (Evoluce) jedna změna, a to neuplatňování výluky na úrazy při teroristických útocích. Dále platí, že u 3. stupně invalidity nejsou vyloučeny psychické příčiny invalidity a po dobu 50 dní může být plněno za těhotenství, a to z pojištění pracovní neschopnosti. Pojišťovna také striktně nevylučuje některé drobné úrazy, pokud nejsou objektivně doloženy zobrazovací lékařskou technikou.

U pojištění úmrtí však nadále, stejně jako u investičního pojištění ČPP, platí možnost krátit plnění při sebevraždě, požití alkoholu (pokud je v přímé souvislosti s úmrtím) či při provozování rizikových sportů (pokud nebyly individuálně pojištěny). U invalidního pojištění nejsou kryty psychické příčiny u druhého a prvního stupně invalidity. Vyloučena je i invalidita, která by souvisela s nemocí či jejími příznaky, které existovaly před počátkem pojištění. Čekací doba je přitom na invaliditu z důvodu nemoci 2 roky. U pojištění pracovní neschopnosti nejsou sice vyloučeny bolesti a jiná onemocnění zad, ale pojišťovna používá oceňovací tabulky, ve kterých je uvedeno maximální plnění.

Shrnutí

V kontextu možnosti sjednat RIZIKOVKU i za nízké pojistné s variabilitou životních rizik, a to včetně i rizik na smlouvách životního pojištění ojedinělých, má jistě tento produkt šanci zaujmout. Riziková pojištění se tak pomalu, ale jistě, stávají větší a větší konkurencí pro investiční pojistky s minimalizovanou rezervotvornou složkou.

 

Související články

Rizika

Když nejste na řešení pojistných událostí sami

EUCS je společnost, kterou rozhodně chcete mít na své straně, když řešíte pojistnou událost. Její služby mohou nově využívat i partneři Broker Trustu. Jak to zvyšuje přidanou hodnotu finančního poradce?…

10. 5. 2022 1 minut čtení minut čtení

Poradenství, Rizika

Úvěrová asistence: může splatit závazek za Vás

Osud každého člověka leží v jeho vlastních rukou. Ať už se chceme naučit nový jazyk, hrát na hudební nástroj, investovat anebo třeba skákat padákem – neexistuje lepší způsob, než se…

27. 4. 2022 3 minut čtení minut čtení

Nezařazené, Rizika

Životní pojistky ve stínu inflace. Smlouvu je vhodné zkontrolovat

Životní pojistka není smlouva, která by měla zůstat beze změny „tesaná do kamene“, ale během let by ji měl člověk podle své situace upravovat. Momentálně je vzhledem k mimořádně vysokému…

21. 4. 2022 5 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Články e-mailem každý pátek

Rádi vám předáme know-how. Nechte nám na sebe kontakt.