Pod lupou: rizikové životní pojištění NN ŽIVOT

Pojišťovna NN je po Allianz a ČPP další pojišťovnou, která to zkouší jinak. Jak? S čistě rizikovým pojištěním, které však do tohoto segmentu přináší jednu zajímavou novinku. O co jde a jaké jsou podmínky tohoto produktu? Vyšší provize než u IŽP Toto pojištění se z pohledu počtu uzavřených smluv začíná sjednávat stejně dobře jako investiční pojištění NN SMART. Důvodem ke sjednání tohoto...

Pojišťovna NN je po Allianz a ČPP další pojišťovnou, která to zkouší jinak. Jak? S čistě rizikovým pojištěním, které však do tohoto segmentu přináší jednu zajímavou novinku. O co jde a jaké jsou podmínky tohoto produktu?

Vyšší provize než u IŽP

Toto pojištění se z pohledu počtu uzavřených smluv začíná sjednávat stejně dobře jako investiční pojištění NN SMART. Důvodem ke sjednání tohoto produktu bude pro některé zprostředkovatele nepochybně výše provize. S tímto pojištěním je totiž spojena pouze nepatrně nižší finanční odměna, než na kterou jsou poradci zvyklí ze segmentu investičního pojištění. Výše provize také nezávisí na délce pojistné doby. Nastává tak paradoxní situace, kdy u kratších smluv rizikového pojištění ŽIVOT s pojistnou dobou zhruba do 15 let, je provize za sjednání dokonce vyšší, než za sjednání investičního životního pojištění. K této možnosti dnes dochází snad již jen u rizikového pojištění Komerční pojišťovny.

Produktové speciality

A nyní již ke slíbené novince. Jednou z běžných nevýhod „rizikovek“ je konstantní (zprůměrované) pojistné. To znamená, že klient platí celou dobu stejné pojistné. Pokud je sjednána delší pojistná doba, například 20 let, a smlouva je vypovězena dříve, například po 10 let, klient tratí, neboť si od začátku trvání pojištění předplácel pojistné na 20 let. Pojišťovna NN tuto nevýhodu odstraňuje, neboť klient má možnost u některých pojištění si zvolit variantu nikoliv konstantního pojistného, ale takzvaného přirozeného (variabilního). To má za výhodu to, že klient platí na začátku nižší pojistné. Nevýhodou ovšem je, že po 5 letech trvání pojištění dojde k navýšení pojistného, což logicky může být ze strany klientů negativně vnímáno. Pro určité typy klientů, kteří potřebují pojistnou ochranu pouze po omezenou dobu či mají v daný moment omezený rozpočet, jde však o zajímavou alternativu.

Produkt Max. výše konstantní PČ smrti pro měsíční pojistné 1000 Kč – věk 30 let, do 60 let
Podprůměrný 2 000 000 Kč – 3 000 000 Kč
Standardní 3 000 000 Kč – 4 000 000 Kč
NN Život (přirozené pojistné) 7 490 000 Kč

Zdroj: Broker Trust

Další zajímavostí je to, že je možné sjednat relativně vysokou PČ pro případ smrti (100 000 Kč), a to bez jakéhokoliv zdravotního zkoumání. Relativně vysoké částky bez zkoumání zdravotního stavu jsou i u připojištění. Produktovou specialitou je také možnost sjednat pojištění nesoběstačnosti, a to i pro seniory. Bohužel podmínky jsou v tuto chvíli velmi přísné, resp. přísnější, než u konkurenčního produktu v podobě pojištění od AEGONu. Novinkou je i možnost sjednat pojištění rakoviny s klesající částkou. Méně vážná rakovina (in-situ) je plněna ve výši 10 % z PČ.

Základní charakteristika

V ostatních parametrech jde o standardní rizikové životní pojištění. Minimální pojistné je 300 Kč měsíčně, a to bez ohledu na počet osob uvedených na smlouvě. Progrese u úrazového pojištění již není čtyřnásobná, ale šestinásobná. Úrazové připojištění lze nově sjednat také do 75 let věku. Pozitivem rovněž je, že některé nemoci pojišťovna ve zdravotním dotazníku zkoumá pouze 5 let zpětně. Nově také není výluka na zdravotní příčiny vzniklé před počátkem pojištění. Pokud tedy pojišťovna například u rizika invalidity přijme klienta do pojištění a zdravotní dotazník byl vyplněn pravdivě a úplně, pak pojišťovna musí plnit. To stále není standardní situace na trhu. V pojištění závažných onemocnění lze nalézt také některé zajímavosti, například možnost pojistit epilepsii dospělých, byť jen na 30 % PČ. Pojistit lze například i celiakii (nutnost bezlepkové diety) u dětí. V pojištění pracovní neschopnosti existuje i možnost zpětného plnění od prvního dne trvání neschopnosti a sjednatelná denní dávka bez zkoumání příjmu činí 500 Kč, a to bez ohledu na stávající smlouvy klienta.

Méně výluk, některé ale zůstávají

U pojištění úmrtí může pojišťovna krátit plnění v případě příčinné souvislosti s požitím alkoholu. Ke krácení plnění dochází i v případě, kdy pojištěný nedbalostním jednáním způsobil někomu jinému těžkou újmu na zdraví, případně kdy došlo k události při hrubém porušení právních předpisů. Uplatňována byla i výluka na terorismus, tu však pojišťovna již veřejným příslibem zrušila. U pojištění invalidity jsou vyloučeny psychické příčiny událostí, ale nově pouze jen u prvního a druhého stupně invalidity. Vadit však může nižší variabilita v nastavení pojistných částek jednotlivých stupňů invalidity či čekací doba v délce 2 let. Oceňovací tabulky pojištění trvalých následků obsahují pouze maximální hodnoty tělesného poškození, což může vést ke sporům o výši plnění. Vyloučeny jsou i úrazy vzniklé v souvislosti s jakoukoliv nemocí či chronickými zdravotními komplikacemi. Neplní se ani za pracovní neschopnost v důsledku onemocnění zad. V podmínkách je také uvedeno, že pojišťovna má právo v případě rozumné potřeby změny (např. z důvodu podstatné změny tržních podmínek) provést přiměřenou změnu pojistných podmínek. Pojistník musí s touto změnou souhlasit, jinak dojde k výpovědi pojištění.

Shrnutí

NN ŽIVOT má některé výše popsané výluky a omezení, které mohou být pro některé poradce překážkou pro univerzální (plošné) využití tohoto produktu, neboť lze na trhu najít konkurenční pojištění bez těchto limitů. Na druhou stranu, toto pojištění přináší některé popsané zajímavosti, které lze u vybraných klientů s obchodním úspěchem využít. Zcela vyřadit toto pojištění z portfolia by tak byla jistě škoda. V neposlední řadě, z jednoduché a intuitivní aplikace pro telefony a tablety, kterou pojišťovna poskytuje finančním poradcům, by si některé ostatní pojišťovny mohly vzít příklad.

Související články

Rizika

Aby solární panely nezpůsobily víc škody než užitku, je třeba navýšit pojištění nemovitosti

Instalace solárních panelů jsou v Česku na vzestupu. Jen za letošní první pololetí lidé připojili přes 9300 solárních elektráren, což je více než za celý rok 2021. Motivací jsou vedle…

14. 10. 2022 3 minut čtení minut čtení

Poradenství, Rizika, Úvěrování, Výnosy

Jak naložit s pojistkou, hypotékou nebo investicí v dnešní nejisté době?

„Když nemají na chleba, ať jedí koláče.“ Podobně nešťastně jako slavný výrok přisuzovaný francouzské královně Marii Antoinettě může v některých případech vyznít i udílení univerzálních finančních rad v době ekonomické…

9. 9. 2022 7 minut čtení minut čtení

Rizika

Co by si měli v pojištění ohlídat chataři a chalupáři, nejen na samotě u lesa

Poslední roky zažila poptávka po chatách a chalupách nebývalý boom, mimo jiné způsobený i omezeními kvůli pandemii. Mnozí dnes zažívají jednu ze svých prvních chatařských a chalupářských sezon „ve vlastním“.…

27. 7. 2022 7 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Články e-mailem každý pátek

Rádi vám předáme know-how. Nechte nám na sebe kontakt.