Pod lupou: pojištění pracovní neschopnosti (vyšlo v Profi Poradenství & Finance)

Pojištění pracovní neschopnosti je hned po pojištění invalidity a úmrtí považováno za nejsmysluplnější pojištění. Proč? Jeho výhodou je transparentnost (vazba plnění pojišťovny na vystavení neschopenky lékařem) a obvykle také méně výluk ve srovnání například s úrazovým pojištěním. I přesto však najdeme v tomto pojištění některé nečekané záludnosti. Statistika nuda je, má však cenné údaje Pracovní neschopnost a z toho plynoucí pokles finančních příjmů...

Pojištění pracovní neschopnosti je hned po pojištění invalidity a úmrtí považováno za nejsmysluplnější pojištění. Proč? Jeho výhodou je transparentnost (vazba plnění pojišťovny na vystavení neschopenky lékařem) a obvykle také méně výluk ve srovnání například s úrazovým pojištěním. I přesto však najdeme v tomto pojištění některé nečekané záludnosti.

Statistika nuda je, má však cenné údaje

Pracovní neschopnost a z toho plynoucí pokles finančních příjmů je časté riziko. Podle statistik jsou v průměru 4 osoby ze sta pojištěnců (zaměstnanců) každý den v pracovní neschopnosti. Lékaři vystaví každý rok více než 1,3 milionu neschopenek a průměrná délka jedné neschopenky je zhruba 45 dní. Ročně tak všichni dohromady prostonáme téměř 60 milionů dní a v pracovním procesu každoročně chybí více než 165 tisíc lidí.

Nejčastějšími případy pracovní neschopnosti jsou onemocnění dýchací soustavy (akutní infekce dýchacích cest, chřipky, chronické nemoci). Druhou příčku okupují nemoci pohybové soustavy (jednoznačně nejčastější diagnózou z této skupiny jsou onemocnění páteře) a třetí nejčastější příčina připadá na poranění, otravy a jiné následky vnějších jevů. Obvykle jde o různé zlomeniny, vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubních vazů.

Ale pozor, ačkoliv jsou úrazy třetí nejčastější příčinou pracovní neschopnosti, 9 neschopenek z 10 je z důvodu nemoci, nikoliv úrazu. S nemocemi je také spojena delší doba neschopnosti. Platí to zejména pro tuberkulózu a onkologické nemoci, které vyžadují nejdelší čas na léčbu.

Profi PF 11 2015Zdroj: ČSSZ, 2015

Rozdíly v pojištění pracovní neschopnosti

Jednou z cest, jak pokrýt riziko pracovní neschopnosti, je vedle tvorby pohotovostní finanční rezervy, sjednání pojištění. To zajišťuje pojištěnému výplatu sjednané denní dávky za dobu pracovní neschopnosti. Tento produkt mohou uzavřít podle podmínek pojišťoven pouze osoby, které nejsou aktuálně v pracovní neschopnosti a jsou v trvalém pracovním poměru nebo mají pravidelné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti.

Pojišťovny pochopitelně kryjí neschopnost až po uplynutí určitého počtu dní neschopnosti:

Profi PF 11 2015 tab 1Zdroj: on-line metodiky Broker Trustu

Neschopnost lze tedy pojistit již od 15. dne, ale také až od 90. dne. Standardně pojišťovny hradí neschopnost až za dny po uplynutí této lhůty. Některé pojišťovny však po jejím překročení vyplatí dávku za každý den pracovní neschopnosti, tedy po uplynutí požadované lhůty zpětně od 1. dne neschopnosti. To může být užitečné pro osoby s minimální finančními rezervami. Které pojišťovny a u které varianty tuto možnost inzerují?

Profi PF 11 2015 tab 2Zdroj: on-line metodiky Broker Trustu

Pojištění pracovní neschopnosti má své limity. Například výše maximálního plnění závisí na příjmu pojištěného. Pojišťovny však umožňují sjednat takzvané pevné či paušální dávky při pracovní neschopnosti, kdy se nezkoumá příjem pojištěného:

Profi PF 11 2015 tab 3Zdroj: on-line metodiky Broker Trustu

Při výběru pojišťovny musíme dát pozor zejména na výluky. Mezi běžné výluky tohoto pojištění náleží pracovní neschopnost v souvislosti s těhotenstvím, kosmetickými zákroky, pokusy o sebevraždu a jiné sebepoškozování, neschopnost v souvislosti s požitím alkoholu, pobyty v sanatoriích a léčebnách, rehabilitačních zařízeních, psychické a psychiatrické poruchy, pracovní neschopnost způsobená provozováním profesionálního sportu či některých dalších rizikových aktivit apod.

Méně vstřícné pojišťovny uplatňují také výluku na bolesti a onemocnění zad (např. výhřezy plotének), což může vést k roztrpčení klientů při nárokování plnění. Ze statistik již totiž víme, že jde o druhou nejčastější příčinu neschopenky. Jak pojišťovny konkrétně postupují? Buď uplatňují striktní výluku (neplní nikdy), nebo pro vznik nároků na plnění požadují, aby uplynula určitá doba od sjednání pojištění (plní jen při uplynutí této lhůty):

Profi PF 11 2015 tab 4Zdroj: on-line metodiky Broker Trustu

Mnohem více o pojištění pracovní neschopnosti a zejména výlukách z plnění pojišťoven se dozvíte na webináři „Jak pojišťovny (ne)plní z pojištění pracovní neschopnosti“, který můžete sledovat na www.finTV.cz dne 9. prosince od 20h. Na tomto webináři, který je otevřen všem poctivým finančním poradcům, zazní konkrétní případy a také odpovědi například na tyto časté otázky:

  • Které pojišťovny odmítnout plnit, pokud neschopnost souvisí s již dříve prodělanou nemocí?
  • Která pojišťovna je nejbenevolentnější z pohledu zkoumání příjmu pojištěného?
  • Kde lze dnes pojistit rizikové těhotenství?
  • Které pojišťovny mohou zkrátit dobu neschopenky vystavenou lékařem?
  • Jak pojistit klienta, aby mu pojištění pracovní neschopnosti skutečně k něčemu bylo?

Pro účastníky živého webináře opět chystáme několik zajímavých bonusů. Těším se na Vás.

Dušan Šídlo, analytik Broker Trustu

Související články

Rizika

Majetkové pojištění „bez limitů“ je tady!

V srpnu představila pojišťovna Direct inovovanou verzi pojištění nemovitosti a domácnosti. Nová verze je oproti předchozí jednodušší a výhodnější. Jaké jsou silné a slabé stránky tohoto pojištění?

10. 9. 2021 8 minut čtení minut čtení

Rizika

Sedm překvapení, která vás mohou potkat u připojištění skel na autě

Pojištění skel je nejsjednávanější připojištění k povinnému ručení. A je k tomu dobrý důvod, protože právě poškození skel je jednou z nejčastějších škod na vozidlech. Často stačí, aby od jiného…

3. 9. 2021 8 minut čtení minut čtení

Rizika

Svobodné povinné ručení? Zatím je to spíše výjimka

Je to bezmála deset let, co první pojišťovna na českém trhu dala klientům možnost v podstatě kdykoliv ukončit smlouvu povinného ručení a přejít ke konkurenci. V roce 2021 je tento…

6. 8. 2021 5 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Články e-mailem každý pátek

Rádi vám předáme know-how. Nechte nám na sebe kontakt.