Pod lupou: nové pojištění zdravotních následků (vyšlo v Profi poradenství & finance)

Mezi produkty životního pojištění se objevil nový koncept pojištění závažných onemocnění. Pro získání plnění není třeba splnit definici dané závažné nemoci, postačuje mít dané zdravotní následky. Jaké to má výhody a nevýhody? Pojištění závažných onemocnění patří k produktům s nejkratší historií. Poprvé začalo být nabízeno až v roce 1984 jihoafrickou životní pojišťovnou Crusader Life, která byla motivována snahou zvýšit...

Mezi produkty životního pojištění se objevil nový koncept pojištění závažných onemocnění. Pro získání plnění není třeba splnit definici dané závažné nemoci, postačuje mít dané zdravotní následky. Jaké to má výhody a nevýhody?

Pojištění závažných onemocnění patří k produktům s nejkratší historií. Poprvé začalo být nabízeno až v roce 1984 jihoafrickou životní pojišťovnou Crusader Life, která byla motivována snahou zvýšit zájem o životní pojištění. Z tohoto pojištění se stal velmi brzy bestseller, a po čase se tak toto pojištění rozšířilo i do USA, Kanady, Austrálie a západní Evropy.

Kvanta nemocí, místo kvality pojistné ochrany

Pokud jde o vývoj pojištění závažných onemocnění na jihoafrickém trhu, docházelo v prvních letech po uvedení k častějším výplatám, než pojišťovny očekávaly. Proto došlo postupně k úpravám definic závažných onemocnění. Jednoduše řečeno, ke zpřísnění podmínek pro výplatu plnění. A to v zásadě platí dodnes, a to i na českém trhu.

Standardní pojištění závažných onemocnění funguje totiž následovně. Pokud pojištěný přežije určitý počet dní od diagnózy a splní podmínky pojišťovny stanovené v definici závažného onemocnění v pojistných podmínkách, vyplatí pojišťovna sjednanou částku. Podmínky pro výplatu plnění jsou však u řady nemocí stanoveny velmi přísně (v některých případech je požadováno, aby byl klient v bezmocnosti) nebo jsou pro pojištěné medicínské pojmy zcela nesrozumitelné. Některé pojišťovny této neznalosti využívají a vzájemně soupeří pouze počtem pojištěných nemocí. Za tímto účelem jsou do pojištění zahrnovány i nereálné a exotické nemoci, nebo je jedna nemoc „rozmělňována“ do několika položek. Výsledkem tak je kvantita na úkor kvality tohoto pojištění.

Nový koncept pojištění závažných nemocí

První pojišťovna (AEGON) proto přišla s jiným konceptem. Standardní pojištění závažných onemocnění nabízí pouze pro 4 diagnózy (infarkt, rakovina, mrtvice a roztroušená skleróza). Ostatní nemoci umožňuje pokrýt formou připojištění závažných zdravotních následků. Nejsou již tedy stanoveny definice nemocí, ale definice následků. V případě daného produktu jde zejména o následující zdravotní následky, přičemž pojišťovně je jedno, jaká nemoc či úraz je způsobí:

Stomie – pojišťovně je jedno jestli vznikne v důsledku úrazu, Crohnovy nemoci, píštěle nebo jiného chronického zánětu střev à jde prostě o jednoduše definovaný následek bez dalšího složitého vymezování; jedinou podmínkou je, aby daný následek trval alespoň 12 měsíců.

Ztráta schopnosti řídit auto – znovu jde o objektivní následek, kde nezáleží na diagnóze, tj. může se jednat např. o vážnější průběh diabetu s hyper/hypo glykemiemi nebo o epilepsii.

Ochrnutí ruky od zápěstí, nejen amputace, ale i nepoužitelnost končetiny z jakéhokoliv důvodu, ať již jde o nemoc nebo úraz.

Ochrnutí nohy od kotníku, tj. nejen amputace, ale i nepoužitelnost končetiny z jakéhokoliv důvodu, ať již jde o nemoc nebo úraz.

Kompletní následky nemocí a výši pojistné částky, kterou pojišťovna za daný následek vyplatí, znázorňuje následující tabulka:

Pojisteni zdravotnich nasledku obr 1Zdroj: AEGON Pojišťovna

Výhody pojištění zdravotních následků

– Větší srozumitelnost pro klienta (zdravotní následky jsou lépe pochopitelné, nežli definice nemocí).

– Možnost pojistit i jiné diagnózy, než jsou běžně zahrnovány do pojištění závažných onemocnění (například vážnou formu diabetu či epilepsie, pokud povedou k uvedeným vážným zdravotním následkům).

– Kryje i případné budoucí (nově objevené) nemoci, pokud budou mít uvedené zdravotní následky.

– Při kombinaci několika zdravotních následků může být vyplaceno více než 100 % PČ.

Nevýhody pojištění zdravotních následků

– Jiná koncepce pojištění bohužel neznamená automaticky širší rozsah pojistné ochrany. Vybraná nemoc, která je zahrnuta ve standardním pojištění závažných onemocnění, nemusí být hrazena z tohoto pojištění, pokud s ní nebude spojen některý z vyjmenovaných zdravotních následků.

– Ve stávající podobě kryje pouze velmi vážné zdravotní následky, u méně vážných případů je vyplacena pouze menší část sjednané pojistné částky (i jen 25 %).

– Nelze sjednat samostatně, pouze jako připojištění k základnímu pojištění závažných onemocnění pro 4 diagnózy.

– I toto pojištění má své výluky, např. ne každá ztráta řidičského průkazu ze zdravotních důvodů či ne každé ochrnutí končetiny je pojištěno.

– U žádné nemoci toto pojištění nepřispívá k prevenci a kvalitnější léčbě. Veškeré plnění je vyplaceno až po stanovené době, kdy došlo k uvedeným (trvalým) zdravotním následkům.

Článek našeho analytika Dušana Šídla vyšel v časopise Profi poradenství & finance.

Související články

Rizika

Když nejste na řešení pojistných událostí sami

EUCS je společnost, kterou rozhodně chcete mít na své straně, když řešíte pojistnou událost. Její služby mohou nově využívat i partneři Broker Trustu. Jak to zvyšuje přidanou hodnotu finančního poradce?…

10. 5. 2022 1 minut čtení minut čtení

Poradenství, Rizika

Úvěrová asistence: může splatit závazek za Vás

Osud každého člověka leží v jeho vlastních rukou. Ať už se chceme naučit nový jazyk, hrát na hudební nástroj, investovat anebo třeba skákat padákem – neexistuje lepší způsob, než se…

27. 4. 2022 3 minut čtení minut čtení

Nezařazené, Rizika

Životní pojistky ve stínu inflace. Smlouvu je vhodné zkontrolovat

Životní pojistka není smlouva, která by měla zůstat beze změny „tesaná do kamene“, ale během let by ji měl člověk podle své situace upravovat. Momentálně je vzhledem k mimořádně vysokému…

21. 4. 2022 5 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Články e-mailem každý pátek

Rádi vám předáme know-how. Nechte nám na sebe kontakt.

Bohuslav Černý

ředitel pro prahu

obchod.cerny@brokertrust.cz

+420 602 445 306