Pod lupou: Jak chytré je životní pojištění ING Smart?

Vlajkovou lodí pojišťovny ING v oblasti životního pojištění je produkt SMART. V překladu tento název znamená „chytrý“. Pojďme se podívat pod pokličku tohoto produktu, zda jsou všechna jeho ustanovení v pojistných podmínkách skutečně chytrá.  Pojištění ING Smart bylo pro svou flexibilitu v uplynulých letech oceněno titulem Životní pojištění roku 2011 a 2012 v soutěži Fincentrum Banka roku. Jak se však dočtete dále, tak...

Vlajkovou lodí pojišťovny ING v oblasti životního pojištění je produkt SMART. V překladu tento název znamená „chytrý“. Pojďme se podívat pod pokličku tohoto produktu, zda jsou všechna jeho ustanovení v pojistných podmínkách skutečně chytrá. 

Pojištění ING Smart bylo pro svou flexibilitu v uplynulých letech oceněno titulem Životní pojištění roku 2011 a 2012 v soutěži Fincentrum Banka roku. Jak se však dočtete dále, tak toto pojištění je flexibilní až příliš, což je výhodné především pro pojišťovnu, méně již však pro klienty této pojišťovny. Nebuďme však nespravedliví, pojišťovna si zaslouží i ocenit. Pojišťovnu lze pochválit za to, že již nepoužívá počáteční jednotky a nadále se snaží snižovat management fee za správu fondů, který si účtuje. Rovněž nelze popřít, že se ING snaží přicházet s produktovými úpravami v oblasti pojistné ochrany a držet tak krok v silné konkurenci.

Pojištění života bez nepříjemných překvapení

Podmínky pojištění smrti jsou standardní – z pojistného krytí je vyloučeno úmrtí pojištěného, které nastalo v souvislosti s terorismem, válečnými událostmi, vzpourami a tak dále.  Pojišťovna plní za sebevraždu pojištěného, pokud k ní dojde po dvou letech trvání pojištění. Pojišťovna ovšem může krátit pojistnou částku až o 50 %, došlo-li k úmrtí pojištěného, který byl pod vlivem alkoholu. Ne všechny pojišťovny toto právo v podmínkách mají, i když jde o častou výluku. Pro poradce je pozitivní, že u klientů do věku 45 let a pojistné částky 3,5 milionu korun není vyžadována lékařská prohlídka. Do 100 tisíc korun pojistné částky se zdravotní stav pojištěného nezkoumá.

Pojištění invalidity: krok správným směrem

Pojišťovna udělala v pojištění invalidity velký krok dopředu a dnes již umožňuje pojistit všechny stupně invalidity. Finanční poradci se však musí vypořádat s tím, že v tomto produktu je k dispozici jen jedna „přednastavená“ varianta pojištění obecné invalidity. V případě druhého a třetího stupně invalidity je vyplaceno 100 % pojistné částky, v případě prvního stupně 20 %. V případě invalidity s diagnózou terminálního onemocnění nebo kvadruplegie, tedy ochrnutí všech čtyř končetin, pojišťovna navíc poskytuje progresi výplaty na 150 % pojistné částky. Pojistnou částku lze sjednat až do výše 5 milionu korun, což je jeden z nejvyšších limitů na trhu. První stupeň invalidity tak lze pojistit i na celý jeden milion.

Potěšující rovněž je, že ve srovnání s některými „slavnějšími“ konkurenty postačuje pojišťovně k plnění přiznání invalidního důchodu od státu – prokazuje se posudkem o invaliditě příslušné správy sociálního zabezpečení. Méně příjemné však je, že u tohoto pojištění nelze sjednat klesající pojistnou částku, což v praxi invalidní pojištění prodražuje. Vyloučena je i invalidita v důsledku psychických a psychiatrických diagnóz (téměř pětina všech invalidit), které naštěstí některé pojišťovny do pojistné ochrany stále zahrnují.

Drobné úrazy a moderní závažné nemoci

ING Smart potěší „poradce“, kteří klientům doporučují pojišťování úrazů bez trvalých následků úrazu. Zatímco většina pojišťoven pojištění denního odškodného zpřísňuje, ING umožňuje pojistit denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu, a to bez zkoumání příjmu pojištěného, až na 1000 Kč. Hradí se však jen vyjmenované úrazy uvedené v oceňovací tabulce. V případě trvalých následků úrazu pojišťovna již tak přísná není a plní i v neuvedených případech. Samotná oceňovací tabulka je rozsáhlá a obsahuje zhruba 400 položek. Ocenění některých úrazů však nepatří k nejvyšším na trhu a uvedeny jsou jen maximální hodnoty tělesného poškození. Prostor pro případné spory s pojišťovnou o výši odškodnění je tedy bohužel dostatečný. Extrémní rizikové sporty a adrenalinové sporty hazardní povahy jsou z pojistné ochrany vyloučeny. Dle pojišťovny jde například o cyklistiku mimo vyznačené tratě nebo lezení bez jištění lanem.

S pojištěním závažných onemocnění si pojišťovna „vyhrála“ již více. ING Smart v současnosti nabízí připojištění pro nejširší škálu závažných onemocnění na trhu – celkem pro 67 diagnóz. Pojišťovna vyplácí 30 % pojistné částky i za obvykle nezahrnované nemoci jako je Crohnova choroba (u pojištění dospělých) nebo celiakie (u pojištění dětí). Na druhou stranu najdeme u tohoto připojištění mnoho zvláštností. Jen 30 % pojistné částky plní u tak vážných diagnóz jako je koma či amputace minimálně dvou končetin v důsledku nemoci. U pojištění závažných onemocnění dospělých je například zahrnuta „Kawasakiho vaskulitida“, která se vyskytuje zejména u dětí japonského a afrického původu. Zdá se, že produktový manažer pojišťovny měl jasné zadání – zahrnout do pojištění maximální počet diagnóz, a to za každou cenu.

Flexibilní změny podmínek a ceny připojištění

Pojišťovna v pojistných podmínkách u připojištění uvádí: „Pojišťovna má právo v případě vzniku rozumné potřeby změny (zejména v návaznosti na vývoj právního prostředí, při změně přístupu dohledového orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v souvislosti s technickým rozvojem nebo z důvodu podstatné změny tržních podmínek) provést přiměřenou změnu těchto zvláštních pojistných podmínek a sazebníku.“ Co to znamená? Jednoduše to, že pojišťovna může libovolně měnit pravidla hry v průběhu trvání pojištění. Pojistník je tak jako rukojmí, který musí s případnou úpravou podmínek, byť v jeho neprospěch, souhlasit. Pokud se změnou nesouhlasí, je dle podmínek povinen připojištění vypovědět.

Rovněž není obvyklé, že se veškerá připojištění sjednávají na dobu 1 roku, i když s automatickou prolongací. Pojišťovna může kterékoliv připojištění po uplynutí jednoho roku libovolně vypovědět. Některá připojištění mají navíc flexibilní (proměnné sazby). Týká se to například připojištění závažných onemocnění, invalidity, pracovní neschopnosti či hospitalizace. V sazebníku tohoto pojištění najdeme například toto ustanovení: „Výše pojistného se mění v jednotlivých letech v průběhu trvání připojištění v závislosti na aktuálním věku. Na tuto skutečnost je nutné klienta upozornit, příp. ho seznámit se sazbami i budoucích let. Klient je o výši pojistného pro nadcházející pojistný rok informován ve výročním dopise. Nebude-li chtít v připojištění pokračovat, bude mít možnost toto připojištění k výročí ukončit“. Upozorňují na tuto skutečnost opravdu všichni zprostředkovatelé tohoto pojištění?

Co říci závěrem? Pojištění klienti mají jistotu, že se jim výše uvedená připojištění tohoto produktu budou zdražovat. Současně však nemají zaručeno, že pojišťovna nezmění podmínky pojištění nebo jim pojištění daného rizika nevypoví. Žádné připojištění do kategorie životního pojištění, které je nevypověditelné, bohužel totiž nespadá.

Dušan Šídlo, analytik Broker Trust

Související články

Rizika

Co přinese nová aplikace na sjednání neživotního pojištění?

Není tajemstvím, že v Broker Trustu vyvíjíme novou aplikaci na srovnání a sjednání produktů neživotního pojištění. Zajímá vás, jak bude vypadat a v čem bude lepší? (Na konci článku najdete…

11. 11. 2020 3 minut čtení minut čtení

Rizika

Jaké je pojištění od YOUPLUS?

Nedávno jsme do naší neustále rostoucí nabídky zařadili novou pojišťovnu Youplus, jejíž životní pojištění 4U přináší některé novinky. Podívejme se na ně blíže.

29. 10. 2020 4 minut čtení minut čtení

Rizika

Uniqa si pohrála s Dominem a přichází s verzí 2020

Uniqa pojišťovna nahrazuje Domino Risk 2019 a Domino Invest 2019 novými verzemi 2020. Co podstatného se v tomto pojištění mění?

16. 10. 2020 3 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Články e-mailem každý pátek

Rádi vám předáme know-how. Nechte nám na sebe kontakt.

Za zkoušku nic nedáte

Vyladili jsme nástroje pro Vaše vize. Co si o nich poslechnout víc? Pojďme to probrat třeba u kávy.

Chráníme Vaše Osobní údaje