Jak na pojištění nemovitosti u výstavby?

Máte vyřešeny formality jako stavební povolení a k dispozici potřebné finanční prostředky. Pak přichází na řadu dopravit na pozemek stavební stroje, náčiní, materiál a začít s prací. Pokud si chcete ochránit navezený materiál a stroje před nenechavci, je potřeba pozemek řádně zabezpečit. Většina pojišťoven požaduje plot alespoň 1,5m vysoký a vstup dovnitř uzamčený. Limity plnění jsou však obecně nízké. Ke kterémukoli...

Máte vyřešeny formality jako stavební povolení a k dispozici potřebné finanční prostředky. Pak přichází na řadu dopravit na pozemek stavební stroje, náčiní, materiál a začít s prací. Pokud si chcete ochránit navezený materiál a stroje před nenechavci, je potřeba pozemek řádně zabezpečit. Většina pojišťoven požaduje plot alespoň 1,5m vysoký a vstup dovnitř uzamčený. Limity plnění jsou však obecně nízké. Ke kterémukoli odcizení nebo krádeži vloupáním je nutno přivolat Policii ČR k prošetření a pojišťovně doložit ukradený materiál, např. pomocí faktur nebo stavebního deníku. Taktéž je potřeba si u pojištění pohlídat i další pojistná rizika, např. vichřici, kterou některé pojišťovny do doby kompletního uzavření stavby vylučují. Co tedy pohlídat u pojištění nemovitosti při výstavbě a jaké jsou podmínky a limity plnění?

Stavební materiál volně ložený

Tím se rozumí kámen, kamenivo, nehašené kusové vápno, štěrk, písek apod. uložený na pozemku.

Allianz – Limit 10 000 Kč v základu, připojištění až do 150 000 Kč.

AXA – Limit 25 000 Kč. Dostatečným oplocením se rozumí plot s minimální výškou 1,5 m se vstupními otvory uzamčenými (i visacím bezpečnostním zámkem); pokud část oplocení tvoří obvodové zdi nemovitosti, garáže nebo vedlejší stavby, všechny vstupní dveře a okna musí být zabezpečeny tak, aby splňovaly podmínky uzamčeného prostoru.

ČPP – Limit je max. 200 000 Kč. Stavba musí být v době vzniku škodné události řádně chráněna plotem vyšším než 1,5 m s vraty uzamčenými min. jedním funkčním zámkem.

ČSOB – Limit 30 000 Kč na pozemku s oplocením a uzamčením.

Generali – Limit pro krádež stavebního materiálu 20 000 Kč v základu, do 100 000 Kč lze připojistit, do 150 000 Kč na úpis, nad 150 000 Kč na úpis GŘ.

KOOP – Limit 70 000 Kč.

Wüstenrot – Předmětem pojištění není stavební materiál určený k výstavbě domu.

Stavební materiál v budově uzamčené

Jde o stavební materiál uložený ve staveništním skladu či později už uložený v rozestavěné budově. Limity jsou zde již vyšší, ale stavbu je potřeba dostatečně zabezpečit. Stačí uzamknout? Někde ano, někde je však potřeba i napojení na PCO.

AXA – Limit 50 000 Kč, z toho 25 000 Kč stavební materiál imobilní (na pozemku). Dostatečným oplocením se rozumí plot s minimální výškou 1,5 m se vstupními otvory uzamčenými běžně dostupnými druhy zámků (i visacím bezpečnostním zámkem); pokud část oplocení tvoří obvodové zdi nemovitosti, garáže nebo vedlejší stavby, všechny vstupní dveře a okna musí být zabezpečeny tak, aby splňovaly podmínky uzamčeného prostoru.

ČPP – Limit max. 200 000 Kč. Stavba musí být v době vzniku škodné události řádně chráněna plotem vyšším než 1,5 m s vraty uzamčenými min. jedním funkčním zámkem.

ČSOB – Limit 50 000 Kč v uzamčeném prostoru.

KOOP – Limit 70 000 Kč.

Wüstenrot – Předmětem pojištění není stavební materiál určený k výstavbě domu.

Příslušenství stavby odmontovatelné – odcizení

Zloději mohou mít zájem si odnést i některé části rozestavěné budovy. I zde jsou podmínky i limity celkem přísné.

KOOP – Odcizením zabudovaného příslušenství budov nebo ostatních staveb maximálně do výše limitu 100 000 Kč nebo 250 000 Kč, pokud jde o odcizení příslušenství instalovaného uvnitř budovy, která byla v době vzniku škody zabezpečena minimálně následujícím způsobem:

– všechny vstupní dveře a garážová vrata řádně uzamčeny

– všechny prosklené otvory (např. okna, balkonové dveře, vikýře) uzavřeny zevnitř uzavíracím mechanismem

– v budově nainstalována funkční elektronická zabezpečovací signalizace, která byla v době vloupání zapnuta ve stavu střežení; svod signálu vyveden na automatický telefonní hlásič na dvě určená telefonní čísla nebo na pult centralizované ochrany policie nebo koncesované bezpečnostní služby.

AXA – Odcizení vnitřní až 5 % z pojistné částky, min. 50 000 Kč, odcizení venkovní až 1 % z pojistné částky, min. 10 000 Kč.

Příslušenství stavby neodmontovatelné – vandalismus

Také může dojít k poškození stavby, ať už vandaly či při krádeži.

ČPP – Je-li stavba v době vzniku škodné události řádně chráněna plotem vyšším než 1,5 m s vraty uzamčenými min. jedním funkčním zámkem.

Generali – Pojištění vandalismu, sprejerství, ztráty vody a atmosférických srážek není účinné v době stavby nebo rekonstrukce pojištěné stavby až do jejího právoplatného předání do užívání.

AXA – Limit na vandalismus vnitřní 2 %, min. 25 000 Kč, poškození nebo zničení stavebních součástí při odcizení + venkovní vandalismus až 1 %, min. 10 000 Kč, z toho sprejerství (pouze první škoda) až 10 000 Kč.

KOOP – Limit 30 000 Kč za škodu nezjištěným vandalem.

Stavební součást vs. příslušenství stavby

Stavební součástí stavby je vše, co je s budovou pevně spojeno a slouží k jejímu užívání. Jedná se o okna, dveře, příčky, elektroinstalace, sanitární zařízení apod. Dále se za stavební součásti stavby považují hromosvody, okapy, zařízení pro ohřev či vytápění a sluneční kolektory sloužící k ohřevu vody apod. za předpokladu pevného připojení k budově.

Za příslušenství budovy se považují věci, které jsou určeny k tomu, aby byly užívány spolu s budovou, a jsou zpravidla odmontovatelně připojeny (dřevěné obklady stěn, antény, elektronické zabezpečovací nebo požární systémy).

Pojištění odpovědnosti za škodu

Při stavbě je potřeba pamatovat na to, že se ne vždy vše povede, jak by mělo a například odlétnuvší materiál může způsobit škodu sousedům či kolemjdoucím. Pro tento případ je vhodné pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka budovy ve stavbě. Může již být součástí pojištění majetku.

ERGO – automaticky s pojištěním domu nebo bytu pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce budovy ve stavbě nebo demolici.

ČSOB – momentálně nejvyšší možné limity na trhu až 25 mil. Kč při škodě na zdraví a 15 mil. Kč při škodě na majetku.

Slevy na pojištění budovy ve výstavbě

Pojišťovny vzhledem k nižším pojistným částkám i rizikům poskytují na stavby různé obchodní slevy, některé jen po dobu stavby, jiné i po celé trvání smlouvy.

Allianz – Zvýhodněná sazba pojistného platí pouze po dobu výstavby, tj. do doby, než proběhne kolaudace nemovitosti nebo do doby, kdy začne být (např. i jen jedna místnost) obývána – nejdéle však po dobu 5 let.

AXA – Po dobu výstavby, nejdéle tři roky od počátku pojištění, platí zvýhodněná sazba pojistného.

ČSOB – Sleva 30 %, každý rok se snižuje o 5 % až na konečných 10 %.

ERGO – 1. rok zdarma.

KOOP – Trvalá sleva 25 %.

Jako vždy je potřeba si podle konkrétního případu prostudovat pojistné podmínky zvolené pojišťovny. Poradci Broker Trustu najdou ty nejdůležitější parametry v online metodikách neživotního pojištění v BeTy. Záludnosti, které Vás mohou čekat při financování výstavby nemovitosti, jsme prezentovali na webináři s Jiřím Augustinem.

Související články

Úvěrování

Hypotéky jsou nad 6 procenty. Kdy začnou sazby klesat? (analýza Golem)

Průměrná nabídková sazba hypoték vzrostla v červenci o další desetiny procentního bodu. Titulní index GOFI 70, který mapuje napříč trhem průměrnou nabídkovou sazbu hypoték s LTV* do 70 % hodnoty…

3. 8. 2022 1 minut čtení minut čtení

Rizika

Co by si měli v pojištění ohlídat chataři a chalupáři, nejen na samotě u lesa

Poslední roky zažila poptávka po chatách a chalupách nebývalý boom, mimo jiné způsobený i omezeními kvůli pandemii. Mnozí dnes zažívají jednu ze svých prvních chatařských a chalupářských sezon „ve vlastním“.…

27. 7. 2022 7 minut čtení minut čtení

Rizika

Jak si z dovolené nepřivést místo suvenýrů pojistný průšvih

Nastává hlavní období dovolených a po dvou letech covidových opatření míří Češi do zahraničí ve velkém. Pro nadpoloviční většinu dovolenkářů se v posledních letech stalo samozřejmostí přibalit si sebou i…

8. 7. 2022 5 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Články e-mailem každý pátek

Rádi vám předáme know-how. Nechte nám na sebe kontakt.