Melzer na kongresu vyjasní nejasnosti kolem NOZ (rozhovor)

Jedním z hostů nadcházejícího Broker kongresu bude i vysokoškolský učitel a specialista na civilní právo JUDr. Filip Melzer, spoluautor nového Občanského zákoníku. Teď je po necelých čtyřech měsících od zavedení nové právní normy zvědavý, jak vlastně „jeho dítě“ funguje v každodenní praxi ve vztahu ke světu finančního poradenství. „Osobně se nejvíc těším na diskusi po mém příspěvku. Nejen, že může pomoci...

Jedním z hostů nadcházejícího Broker kongresu bude i vysokoškolský učitel a specialista na civilní právo JUDr. Filip Melzer, spoluautor nového Občanského zákoníku. Teď je po necelých čtyřech měsících od zavedení nové právní normy zvědavý, jak vlastně „jeho dítě“ funguje v každodenní praxi ve vztahu ke světu finančního poradenství. „Osobně se nejvíc těším na diskusi po mém příspěvku. Nejen, že může pomoci poradcům ujasnit si některé otevřené otázky, ale jsem přesvědčen, že i pro mne přinese mnoho zajímavých podnětů a upozorní na problémy, kterých si dosud nejsem ani vědom,“ těší se na vítanou zpětnou vazbu prestižní právník. Filip Melzer bude patřit k největším lákadlům letošního Broker kongresu, který již po sedmé otevře brány stovkám finančních poradců z celé země. Krátký rozhovor s ním přinášíme již nyní.

Finanční poradci poukazují na nejasnosti, které jim zavedení NOZ v praxi přináší. Budete hovořit např. i o jejich nové odpovědnosti za škodu, možných sankcích proti poradcům, změnách pojistných podmínek, novinkách při převodu nemovitostí nebo dopadu NOZ na hypotéky?

Ano, můj příspěvek bude skutečně zaměřen na otázky, na které poukazují sami finanční poradci. Budou se týkat jednak problémů, které jsou spojeny bezprostředně se zaváděním Nového občanského zákoníku (NOZ) do praxe a jednak se zaměří na některé oblasti, ve kterých došlo k výrazným změnám dotýkajících se činnosti finančních poradců. Z první oblasti bych vyzdvihnul úpravu přechodných ustanovení, které určují, do jaké míry se již vzniklé právní poměry budou řídit novou nebo dosavadní právní úpravou. Z druhé oblasti pak půjde zejména o úpravu uzavírání smluv, převodu nemovitostí a odpovědnosti finančních poradců.

Máte už nějaké informace o tom, zda se rozbíhá institut odpovědnosti za špatně poskytnutou radu, který je v NOZ nově zakomponován? Může opatření pod takovým „bičem“ výrazně zkvalitnit služby ve finančním poradenství?

Nevím o tom, zda se tato otázka již stala předmětem nějakého soudního řízení. Jde však o právní úpravu, která již u nás asi 140 let platila a dosud platí v sousedním Rakousku. Pokud budou s aplikací této právní úpravy nějaké problémy, lze se nepochybně při jejich řešení inspirovat těmi, kteří se jí již velmi dlouhou dobou zabývají. Doufám, že tento nový institut skutečně přispěje ke zkvalitnění poradenských služeb.

Zvládají se finanční poradci správně a rychle zorientovat v novinkách a změnách v NOZ?

Soukromé právo je složité. Musí obsáhnout velkou část soukromého života a má-li respektovat jeho rozmanitost, nemůže být ani soukromé právo příliš paušalizující. To naše se ale svou složitostí nijak neliší od práva jiných vyspělých zemí. Z otázek, které mám dosud k dispozici, mám spíše dojem, že si finanční poradci změny v novém právu uvědomují a nyní hledají cesty, jak na ně reagovat v každodenní praxi.

Je NOZ pro finanční poradce přehledný, nebo dává podle zkušeností z prvních měsíců od jeho zavedení prostor k dvojímu výkladu?

Přistupuje-li se k výkladu korektně, pak se prostor pro tzv. dvojí výklad velmi zužuje. Při kritice NOZ je třeba vnímat i rozpor mezi zájmy osob, které poskytují jiným informaci o právu a těch, jejichž zájmy právo reguluje. Pokud zákon např. neumožní žádné podmínky v závěti, výrazně se zjednodušuje pozice advokáta nebo notáře, který závěť sepisuje: Prostě to nejde. Jasná, stručná informace. Na druhou stranu osoby, které chtějí jiným dát svůj majetek, mají zájem, aby např. dědic dědil jen tehdy, pokud se bude starat o psa, který zde po zůstaviteli zůstane. Umožní-li právo podmínky v závěti, logicky se stává složitější a komplikuje práci advokátům a notářům. Na prvním místě však musí být nikoli ten, kdo poskytuje informace o právu, ale občan, jehož soukromý život právo reguluje.

V médiích kolují občas o novém soukromém právu dezinformace. Bude i toto téma pro Vás?

V mediálním prostoru se skutečně pohybuje velké množství různých dezinformací a fám o novém soukromém právu. Je proto třeba neustále nové právo vysvětlovat, poukazovat na změny a pomáhat praxi, aby si na ně zvykla. To je i úkol mého příspěvku. Nová právní úprava přináší problémy, které jsou spojeny s každou změnou právního řádu. Někdy se říká, že na každé změně je nejhorší, že po ní je to jinak. To platí i v případě změny soukromého práva.

Co od kongresu očekáváte Vy osobně? Může být zásadní zpětnou vazbou?

Osobně se nejvíc těším na diskuzi, která má následovat po mém příspěvku. Nejen, že může pomoci přítomným finančním poradcům ujasnit si některé otevřené otázky, ale jsem přesvědčen, že i pro mne přinese mnoho zajímavých podnětů a upozorní na problémy, kterých si dosud ani nejsem vědom.

PROFIL

Kdo je JUDr.Filip Melzer, PH.D, LL.M?

Absolvent práv na Masarykově univerzitě v Brně a student Právnické fakulty ve Spolkové republice Německo a v Rakousku působí od roku 2014 na pozici právního experta v privátní advokátní kanceláři. Současně přednáší na katedře občanského a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde byl v letech 2008-2010 proděkanem pro modernizaci studia. Je spolutvůrcem Nového občanského zákoníku a specialistou na civilní právo. Působí rovněž jako lektor Justiční akademie ČR při školení soudců v oblasti nového soukromého práva. Bývalý náměstek ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila pro oblast justice z let 2010-2012 byl také členem Rekodifikační komise a Komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády. Od roku 2006 je zapsán jako advokát České advokátní komory. Filipu Melzerovi je 39 let.

Související články

Ostatní, Poradenství

Chytré nástroje jsou skvělé, ale i lidská podpora je nenahraditelná

Drahomír Najdenov si s sebou do Broker Trustu přinesl téměř tři desítky let zkušeností ze světa bank a pojišťoven. Nyní se stará o rozvoj vztahů s našimi partnery. „Tolik skloňované…

3. 12. 2021 6 minut čtení minut čtení

Ostatní, Poradenství

Kombinace zvýšení platu a příspěvku na penzi. To je pro firmy řešení, jak udržet zaměstnance

Inflace je v České republice nejvyšší za více jak deset let. Při rostoucích cenách téměř všeho je logické, že i zaměstnanci požadují zvýšení svých mezd. Firmy, které potřebují své klíčové…

12. 11. 2021 4 minut čtení minut čtení

Ostatní, Rizika

Nově v portfoliu: Pojištění auta se slevou za kilometry

Slevu za počet ujetých kilometrů bez dalších podmínek můžete pro své klienty získat již u dvou pojišťoven: u pojišťoven Allianz a Pillow. Druhou jmenovanou máme nově v portfoliu, proto se…

29. 9. 2021 5 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Články e-mailem každý pátek

Rádi vám předáme know-how. Nechte nám na sebe kontakt.