Daňové změny v roce 2015

Rok 2015, ostatně jako každý jiný rok, přináší pro české podnikatele, firmy a živnostníky řadu změn. Novinky se často velmi výrazně projeví především v daňové či pracovněprávní oblasti. Co jsou letos nejdůležitější změny? Strop pro výdajové paušály. Tzv. zastropování nejvyšší možné míry výdajů se už netýká jen výdajových paušálů ve výši 30 a 40 procent, ale nově se vztahuje i na...

Rok 2015, ostatně jako každý jiný rok, přináší pro české podnikatele, firmy a živnostníky řadu změn. Novinky se často velmi výrazně projeví především v daňové či pracovněprávní oblasti. Co jsou letos nejdůležitější změny?

Strop pro výdajové paušály. Tzv. zastropování nejvyšší možné míry výdajů se už netýká jen výdajových paušálů ve výši 30 a 40 procent, ale nově se vztahuje i na 60procentní a 80procentní paušály. Kritériem je maximální příjem do dvou milionů Kč. U paušálu ve výši 80 procent (pro zemědělce, lesní a vodní hospodáře, řemeslníky) je možné uplatnit výdaje nejvýše do 1,6 milionu Kč, u paušálu ve výši 60 procent (příjmy z živnostenského podnikání mimo řemeslného) do výše 1,2 mil. Kč. Aby OSVČ zjistily, zda se jim výdajové paušály ještě vyplatí, nebo je výhodnější vést daňovou evidenci či podvojné účetnictví, měly by si provést vlastní finanční propočty, zohlednit časovou úsporu a vedlejší náklady.

Sociální pojištění.  Výše minimálních záloh na sociální pojištění pro hlavní výdělečnou činnost OSVČ  se zvyšuje na 1943 Kč. Minimální zálohy pro vedlejší výdělečnou činnost vzrostou na 778 Kč.  S ČSSZ letos nemusí OSVČ komunikovat elektronicky – jsou zrušená povinná elektronická podání.

Zdravotní pojištění. Minimální záloha se zvyšuje z 1752 Kč na 1797 Kč.

Platby v hotovosti. Již od prosince se maximální možná výše plateb v hotovosti snížila z 350 000 Kč na 270 000 korun.

Zkontrolujte si číslo účtu svého finančního úřadu. Již před dvěma lety měnily finanční úřady čísla svých bankovních účtů. Při zaslání platby na starý účet dosud ČNB převáděla platbu automaticky na nový účet. Od 1. ledna 2015 jsou všechny původní účty zrušeny. Při zaslání daně na staré účty budou platby vráceny, což může vést k nesplnění daňové povinnosti v řádném termínu.

Vyšší slevy na děti. Zvyšuje se měsíční daňové zvýhodnění pro pracující rodiče. Sleva na první dítě se nemění, zůstává 1117 korun měsíčně. Za druhé dítě si lze ale nově odečíst z daní 1317 korun, za třetí a každé další pak 1417 korun.

Školkovné. Rodiče, a to i OSVČ s paušály, mohou uplatnit novou slevu na dani, a to i za rok 2014. Jde o tzv. školkovné za umístění dítěte v mateřské škole nebo jiném podobném zařízení. Za rok 2014 to bude 8500 Kč, v roce 2015 pak 9200 Kč.

Sleva pro pracující důchodce. Od roku 2015 mohou osoby pobírající starobní důchod opět uplatnit slevu na dani ve výši 2 070 Kč měsíčně. Zpětně lze uplatnit i slevu za rok 2013, kterou Nečasova vláda zrušila, dodatečné daňové přiznání za rok 2013 lze podat ve lhůtě tří let. Opět dochází k povinnosti důchod zdanit, pokud součet příjmů poživatele (podnikání, zaměstnání, nájem) přesáhne ve zdaňovacím období částku 840 tisíc Kč.

Třetí sazba DPH. Zavádí se nová 10procentní sazba DPH, vztahuje se na léky, tzv. nenahraditelnou dětskou výživu, knihy a hudebniny, u kterých podíl reklamy nepřekročí 50 procent plochy.  Základní sazba daně zůstává ve výši 21 procent, stejně jako snížená sazba ve výši 15 procent.  Nezmění se ani struktura daňového přiznání. Do řádku snížená sazba daně se bude uvádět základ daně i daň první i druhé snížené sazby.

Minimální mzda. Od ledna se zvyšuje z 8500 Kč na 9200 Kč. Minimální hodinová mzda je nově 55 Kč/h.

Oznámení darů či prodeje cenných papírů. Fyzické osoby mají nově povinnost oznámit správci daně každý příjem osvobozený od daně z příjmů (dědictví či dary příbuzných, prodej movitých věcí, prodej cenných papírů po alespoň třech letech…), pokud přesáhne pět milionů Kč, a to nejpozději s lhůtou pro podání daňového přiznání. Pokud tuto povinnost nesplní, hrozí jim sankce 10 – 15 procent z výše neoznámeného osvobozeného příjmu.

Vyšší pokuty. Za závažné případy ztěžování daňové správy se pokuta zvyšuje až na půl milionu Kč. Až dvou milionů Kč může dosáhnout pokuta za „nesplnění povinnosti nepeněžité povahy“ (především včasné podání daňového přiznání, ohlašovací povinnosti či povinnost mlčenlivosti). Zároveň bude moci finanční správa opět odpouštět penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky daně.

Daňové vystěhování. Firmy, které mají sídlo v Praze, ale reálně působí mimo hlavní město, se musí připravit na to, že proti tzv. institutu delegace nejsou nově opravné prostředky. Finanční správa je tak může z Prahy „daňově vystěhovat“.

Životní pojištění bez zvýhodnění. Daňově zvýhodněny již nejsou smlouvy na životní pojištění, které umožňují výběry naspořených peněz dříve než po 60 měsících trvání smlouvy nebo před dovršením 60 let věku. U ostatních smluv se zvýhodnění nemění. Pokud dojde k předčasnému čerpání naspořených peněz nebo zrušení smlouvy, budou zdaněny veškeré příspěvky poskytnuté zaměstnavatelem. Zaměstnanci pak budou muset tuto skutečnost zaměstnavateli oznámit a skrze daňové přiznání zaplatit a vrátit daňové zvýhodnění za posledních 10 let, pokud příspěvky na životní pojištění uplatnili jako odčitatelnou položku.

Peníze pro operátory. Kvůli novele zákona o elektronických komunikacích musejí od letoška drobní podnikatelé a živnostníci, pokud vypovědí smlouvu s telekomunikačním operátorem předčasně, doplatit všechny zbývající měsíční platby až do konce platnosti smlouvy. Doposud v případě předčasného ukončení smlouvy platili jen pětinu zbývajících paušálů.

Větší evidence obchodů v rámci skupiny. Ministerstvo financí zavádí novou přílohu daňového přiznání, která se zaměří na transakce firem v rámci jedné vlastnické struktury. Novinka ztíží podnikům nežádoucí přesouvání zisků mezi sebou nebo do daňových rájů. Povinnost vyplnit přílohu budou mít subjekty, jejichž celková aktiva převyšují 40 milionů korun, čistý obrat je vyšší než 80 milionů korun ročně nebo mají více než 50 zaměstnanců. Finanční úřady nebudou ke kontrole vybírat společnosti namátkou, ale zaměří se na problémové subjekty a transakce.

Služební cesty pro cizince. Podnikatelé zaměstnávající cizince ze zemí mimo EU je mohou od roku 2015 posílat na zahraniční pracovní cesty. Doposud to nebylo možné, protože pracovní povolení bylo vydáno pouze pro území ČR. Cizinec musí být držitelem modré karty, zaměstnanecké karty nebo má pracovní povolení. Podmínkou je, že služební cesta odpovídá jeho popisu práce.

Související články

Ostatní

Tři příležitosti pro klienty i finanční poradce

Posláním finančních poradců je zlepšovat finanční kondici svých klientů. V tomto ohledu pokulhává často používané přirovnání k rodinnému lékaři. Lékař, alespoň v západní medicíně, většinou řeší až chorobný stav svého…

22. 1. 2021 6 minut čtení minut čtení

Ostatní

Přibývá pojistek pro seniory. Jsou aktivnější a nechtějí zůstat na obtíž

Česká populace stárne a lidí v důchodovém věku přibývá. Starobní penzi u nás nyní pobírá více než 2,4 milionu osob. Pojišťovny si toho jsou vědomy a pro starší ročníky rozšiřují…

23. 12. 2020 6 minut čtení minut čtení

Ostatní

Tři kredity od EFPA. Co dalšího přinese Broker kongres?

Už příští týden, ve čtvrtek 10. prosince pořádáme letošní druhý Broker kongres, znovu kompletně online a s podtitulem Evoluce na druhou. Bude to špičková akce na mezinárodní úrovni, na které…

4. 12. 2020 3 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Články e-mailem každý pátek

Rádi vám předáme know-how. Nechte nám na sebe kontakt.

Za zkoušku nic nedáte

Vyladili jsme nástroje pro Vaše vize. Co si o nich poslechnout víc? Pojďme to probrat třeba u kávy.

Chráníme Vaše Osobní údaje