Broker Trust vystupuje z USF

Michal Knapp: Společnost Broker Trust vystupuje z USF ČR Společnost Broker Trust k 22. září 2017 vystupuje z Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR). Současně rezignuji na pozici předsedy Rady USF ČR. Společnost Broker Trust je zakládajícím členem USF ČR od roku 2006, máme za sebou dlouhou a produktivní spolupráci. V posledních měsících ale mezi námi a vrcholnými orgány USF sílily...

Michal Knapp: Společnost Broker Trust vystupuje z USF ČR

Společnost Broker Trust k 22. září 2017 vystupuje z Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR). Současně rezignuji na pozici předsedy Rady USF ČR.

Společnost Broker Trust je zakládajícím členem USF ČR od roku 2006, máme za sebou dlouhou a produktivní spolupráci. V posledních měsících ale mezi námi a vrcholnými orgány USF sílily rozdílné názory na fungování, řízení a směřování unie, například v dlouhodobé politice dvojích členských poplatků, znevýhodňujících obchodní model Broker Trustu (BT má jako jediný člen 30% přirážku). Rozcházíme se také v pohledu na upřednostňování konkrétních byznysových modelů finančně poradenských společností. V tomto Broker Trust neústupně hájí své obchodní krédo „Svobodně, ale ne sami“ a respektuje bez rozdílů existenci různých obchodních modelů poskytujících služby kvalitního finančního poradenství a zprostředkování. O směřování USF jako samoregulační organizace máme jiné představy, než jaká je současná realita, a právě proto z unie Broker Trust vystupuje.

V uplynulých dnech Rada USF ČR dočasně pozastavila členství společnosti Broker Trust v unii pro dlouhodobé neplnění uložených opatření k nápravě. Podle externí právní analýzy, kterou jsme nechali vypracovat, je tento krok hned z několika důvodů v rozporu se stanovami USF ČR, které navíc institut pozastaveného členství vůbec nezakotvují.  Rozhodnutí nebylo vydáno stanoveným postupem a ani k tomu stanoveným orgánem a jako takové je neplatné. USF jsme odeslali žádost, aby bylo rozhodnutí o pozastavení členství společnosti Broker Trust zrušeno a tato informace odstraněna z webových stránek unie. Doposud se tak nestalo. Ani v opačném případě by se ale na vystoupení Broker Trustu z USF nic nezměnilo.

Na požadavky USF ČR k nápravě jsme nepřistoupili z důvodu, že z našeho pohledu není co napravovat.

USF ČR požadovala, aby jedna ze společností servisovaných Broker Trustem na svém webu uváděla informace o této spolupráci. Podle externích právních analýz ale neexistuje zákonná povinnost smluvních partnerů (v roli VZ či PPZ) zveřejňovat na svých webových stránkách v obecné rovině údaje o spolupráci s jejich investičním zprostředkovatelem nebo pojišťovacím agentem. Ve finančně poradenském oboru se nejedná ani o zavedenou praxi, v tomto případě jde navíc o web, který cílí na poradce, ne koncové klienty. Broker Trust v této oblasti plně respektuje a podporuje budování vlastní korporátní identity smluvních partnerů. Zdůrazňujeme, že tímto nedochází k jakémukoliv krácení  práv klientů či jejich uvádění v omyl, smluvní partneři klienty v předstihu před uzavřením jakékoliv smlouvy písemně informují o své příslušnosti k Broker Trustu tak, jak jim ukládá zákon.

Ve druhém případě požadovala USF ČR rozvázání našeho smluvního vztahu s poradcem, který před nástupem pod Broker Trust, tedy v době, kdy působil ještě v konkurenční společnosti, rovněž členovi USF, porušil zákon při uzavírání pojistné smlouvy. Trestní stíhání poradce bylo podmínečně zastaveno a poradci nebyla po celou dobu dohledovým orgánem odňata možnost zprostředkovávat pojistné produkty, jakož i ze strany žádné pojišťovny omezena zprostředkovatelská činnost. Neevidujeme, že by se tento poradce za čtyři roky svého působení coby smluvní partner Broker Trustu dopustil v profesní rovině neetického, či dokonce protiprávního jednání. Naopak soustavně pracuje na svém vzdělávání, což dokládá například certifikovaný titul EFA, který získal. Záležitost mělo smysl řešit před čtyřmi lety v původní společnosti, kde skutek nastal, ne dnes, kdy by byl takový trest neúčelný.

Postavení Broker Trustu je za šestnáct let jeho fungování dostatečně silné, abychom jako jedna z vedoucích společností finančně poradenského trhu účinně hájili zájmy našich partnerů samostatně. Věříme, že jsou i další společnosti a organizace, se kterými uchopíme společná témata tak, abychom efektivně zastupovali naše odvětví.

Ve finančním poradenství rozhoduje především spokojenost klientů s poskytovanými službami. Soustředíme se na to, abychom našim smluvním partnerům nabízeli nadstandardní zázemí v oblasti analytických nástrojů, administrativy, souladu se zákonnými požadavky či vzdělávání, aby mohli rozvíjet dlouhodobé a oboustranně prospěšné vztahy s klienty. Zároveň chceme naši partnerům poskytovat dostatek svobody, a věřím i inspirace, pro rozvoj jejich vlastního podnikání.

Michal Knapp, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Broker Trust, a.s.

Související články

Ostatní

Sportu zdar. Podpořme neslyšící sportovce, aby mohli reprezentovat ČR

Nedávno jsme vám psali o naší šikovné kolegyni Oldřišce, která kromě práce s čísly na finančním oddělení Broker Trustu skvěle hraje „beach“. A to dokonce tak, že je českou reprezentantkou…

27. 6. 2022 1 minut čtení minut čtení

Poradenství

Nesedíme s hlavou v dlaních. Situace na trhu nahrává aktivním poradcům

Už 13 let vede Karolína Bedáňová jihočeskou finančně poradenskou společnost EKOMA. Specialisté na životní pojištění v posledních letech podstatně rozšířili svůj záběr. Klíčem, který otevřel nové obchodní příležitosti, byly marketingové…

24. 6. 2022 11 minut čtení minut čtení

Podcasty, Poradenství

„Jak se staví Hypodům“

Martin Kouřil si k mikrofonu našeho podcastu BTčko pozval tentokrát hned dva hosty, kteří oba pracují pod stejnou střechou, a to pod střechou společnosti Hypodům. Pozvání přijali jednatel a spolumajitel…

3. 6. 2022 1 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Články e-mailem každý pátek

Rádi vám předáme know-how. Nechte nám na sebe kontakt.